BOSTADSMARKNADEN

Viktigt att vara upplyst

Vare sig du är säljare eller köpare så tycker vi på ROOM att det är ytterst viktigt för dig att vara upplyst om den rådande bostadsmarknaden. Även ifall våra mäklare alltid redogör den rådande bostadsmarknaden för dig inför en försäljning så är det extra fördelaktigt för dig om du redan är påläst. För då har du lättare att förstå varför våra mäklare föreslår ett utgångspris och kan tillsammans lägga upp en strategi för att få bästa förutsättningarna för högsta möjliga avkastning på din bostad. Går du i köptankar och samtidigt innehar kunskap om den rådande bostadsmarknaden då har du bästa utgångsläget för att genomföra ett av ditt livs största affär. Därför redogör vi här nedan månadsrapporter från svensk mäklarstatistik.

Bostadsmarknaden – 05 november 2018

Hög aktivitet på bostadsmarknad med små prisrörelser

Den senaste månaden mäter vi oförändrade villa- och bostadsrättspriser sett till riket som helhet.  Årsnedgången för villor är nu -1% och -4% för bostadsrätter. Med 16 000 bostadsförsäljningar under oktober är omsättningstakten högre än både maj och september. Detta enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– Försäljningarna i oktober visar överlag små eller inga prisrörelser. Undantaget är Stor-Malmö där priserna gått ned med -2% samtidigt som de centrala delarna var oförändrade. Vi noterar också en uppgång på +1% i Stor-Stockholm och en nedgång med -1% i centrala Göteborg. Sett till 12 månader har priserna i Stor-Stockholm minskat med -4%, i Stor-Göteborg med -3% och i Stor-Malmö -1% säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Liksom i riket som helhet stod villapriserna stilla i storstadsområdena med undantag av Stockholm där de sjunkit med -1%. Årstakten i Stockholm är nu -7%, i Göteborg -3% medan villapriserna i Malmö nu ökat med +1% senaste året säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

– Oktober är en av de intensivaste månaderna på bostadsmarknaden med många försäljningar och detta år var inget undantag. Detta år överträffar oktober både maj och september som annars brukar få toppnoteringen. Under månaden rapporterades drygt 16.000 försäljningar av villor och bostadsrätter, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, oktober 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket± 0%+ 3%– 4%37 467
Centrala Stockholm± 0%+ 2%– 4%87 667
Stor-Stockholm+ 1%+ 3%– 4%55 765
Centrala Göteborg– 1%– 1%– 5%59 485
Stor-Göteborg± 0%+ 1%– 3%43 963
Centrala Malmö± 0%+ 3%– 3%30 734
Stor-Malmö– 2%+ 1%– 1%27 657

Statistiken baseras på försäljningen av 28 599 bostadsrätter under augusti 2018 – oktober 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2018 – juli 2018, tolvmånaderssiffran med augusti 2017 – oktober 2017 och i enmånadssiffran jämförs juli 2018 – september 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, oktober 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%± 0%– 1%3 104 000
Stor-Stockholm– 1%± 0%– 7%5 644 000
Stor-Göteborg± 0%± 0%– 3%4 651 000
Stor-Malmö± 0%+ 1%+ 1%3 703 000

Statistiken baseras på försäljningen av 15 532 villor under augusti 2018 – oktober 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2018 – juli 2018, tolvmånaderssiffran med augusti 2017 – oktober 2017 och i enmånadssiffran jämförs juli 2018 – september 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%1 646 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 305 fritidshus mellan november 2017 och oktober 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 04 oktober 2018

Priserna på bostadsrätter uppåt i september, villorna nedåt

Den senaste månaden steg bostadsrättspriserna med +2% på riksnivå medan villapriserna minskade med -1%. Årstakten för bostadsrätter är nu -5% medan villorna är på -2%, detta visar september månads bostadsförsäljningar som sammanställts av Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– Den senaste månaden ökade priserna i samtliga storstadsområden. Det gäller även innerstäderna med undantag av Göteborg där de var oförändrade. Senaste 3-månaderssiffran, där vi just nu jämför tredje med andra kvartalet i år, visar också genomgående prisökningar. Årssiffrorna är dock alltjämt på minus för samtliga redovisade områden. Jämfört med förra årets rekordvolymer är antalet sålda bostadsrätter hittills cirka 6 procent färre i år, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Villapriserna minskade med -1% i samtliga redovisade områden i september. Även jämfört med samma period förra året har villapriserna minskat i både storstadsområdena och riket. Antalet villaförsäljningar är hittills i år dock något fler än förra året, konstaterar Hans Flink.

Marknaden

Det stora bostadsutbudet medför att köparna har fler objekt att välja på och att själva säljprocessen tar längre tid. Trots det sker det många försäljningar och bara mot rekordåret 2017 är volymerna lägre. En lugnare marknad gör att mäklarna har lättare att sätta mer korrekta marknadspriser och om vi tittar på skillnaden mellan utgångspris och slutpris så har skillnaden minskat under 2018 jämfört med 2017, avslutar Hans Flink

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, september 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket+ 2%+ 3%– 5%37 552
Centrala Stockholm+ 1%+ 3%– 6%88 130
Stor-Stockholm+ 2%+ 2%– 6%55 877
Centrala Göteborg± 0%+ 2%– 4%59 497
Stor-Göteborg+ 1%+ 3%– 4%44 045
Centrala Malmö+ 2%+ 4%– 3%31 385
Stor-Malmö+ 1%+ 6%– 2%28 310

Statistiken baseras på försäljningen av 23 816 bostadsrätter under juli 2018 – september 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2018 – juni 2018, tolvmånaderssiffran med juli 2017 – september 2017 och i enmånadssiffran jämförs juni 2018 – augusti 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, september 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket– 1%– 1%– 2%3 142 000
Stor-Stockholm– 1%± 0%– 10%5 527 000
Stor-Göteborg– 1%– 1%– 4%4 530 000
Stor-Malmö– 1%± 0%– 1%4 068 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 457 villor under juli 2018 – september 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2018 – juni 2018, tolvmånaderssiffran med juli 2017 – september 2017 och i enmånadssiffran jämförs juni 2018 – augusti 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%1 646 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 243 fritidshus mellan oktober 2017 och september 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 04 september 2018

Ökande priser på bostadsrätter, stillastående villamarknad

Senaste månaden har priserna bostadsrätter ökat med 1% medan villapriserna var oförändrade. Årstakten står kvar på samma nivå som förra månaden, -6% för bostadsrätter och -1% för villor. Det är resultatet då augustis försäljningar räknats samman hos Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter 

– Marknaden visar genomgående positiva signaler. Det nya den här månaden är att även stockholmområdet tycks ha brutit en negativ trend som funnits under våren och därmed nu följer ett mönster vi tidigare sett i Stor-Malmö och Stor-Göteborg, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Liksom i riket som helhet står villapriserna i storstadsområdena stilla med undantag av Stor-Malmö där vi noterat +1% senaste månaden. Sommarmånaderna uppvisar genomgående små förändringar och volymerna, som börjar öka nu, verkar inte förändra den bilden konstaterar Per-Arne Sandegren.

Marknaden

– Sammantaget kan vi konstatera att bostadsrättsmarknaden gått in i en ny fas med fler positiva signaler än tidigare medan villamarknaden kan karaktäriseras som lugn de senaste månaderna. Trots fler positiva signaler är årstakten fortsatt genomgående på minus, enda undantaget är villamarknaden i Stor-Malmö där priserna är oförändrade, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, augusti 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket+ 1%+ 2%– 6%38 066
Centrala Stockholm+ 1%+ 2%– 7%89 728
Stor-Stockholm+ 1%± 0%– 7%56 456
Centrala Göteborg± 0%+ 3%– 3%60 514
Stor-Göteborg+ 1%+ 3%– 4%45 642
Centrala Malmö+ 1%+ 3%– 3%31 506
Stor-Malmö+ 2%+ 6%– 2%30 021

Statistiken baseras på försäljningen av 20 621 bostadsrätter under juni 2018 – augusti 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2018 – maj 2018, tolvmånaderssiffran med juni 2017 – augusti 2017 och i enmånadssiffran jämförs maj 2018 – juli 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, augusti 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%+ 1%– 1%2 834 000
Stor-Stockholm± 0%– 1%– 8%5 021 000
Stor-Göteborg± 0%± 0%– 4%4 433 000
Stor-Malmö+ 1%+ 1%± 0%3 725 000

Statistiken baseras på försäljningen av 12 839 villor under juni 2018 – augusti 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2018 – maj 2018, tolvmånaderssiffran med juni 2017 – augusti 2017 och i enmånadssiffran jämförs maj 2018 – juli 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 2%1 649 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 116 fritidshus mellan september 2017 och augusti 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 13 augusti 2018

Stillastående priser på sommarens bostadsmarknad

Den sista månaden har priserna på villor och bostadsrätter varit oförändrade. Det totala antalet försäljningar är lågt men normalt för att vara mitt i sommaren. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– På riksplanet förstärks trenden med en avvaktande marknad sedan årsskiftet. Bilden varierar dock kraftigt över landet. I Stor-Stockholm har trenden varit mer nedåtgående än i Stor-Malmö och Stor-Göteborg. De senaste månaderna ser vi överlag positiva mer tecken men på årsbasis har priserna fortfarande sjunkit -8% i Stor-Stockholm samtidigt som Stor-Göteborg och Stor-Malmö hamnar på -3% säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Riket och samtliga storstadsområden visar oförändrade priser senaste månaden. Tittar vi på årstakten hittar vi däremot skillnader. Medan priserna i Stor-Stockholm sjunkit -8% har Stor-Göteborg i jämförelse tappat måttliga -3%. I Stor-Malmö är de oförändrade, konstaterar Per-Arne Sandegren.

Marknaden

– Sammantaget kan vi konstatera att marknaden är betydligt mer stabil senaste halvåret om vi jämför med andra halvåret 2017. Priserna på villor har ökat i en majoritet av Sveriges län både de senaste 3 och 12 månaderna. För bostadsrätter har en majoritet av länen ökat de senaste 3, medan en majoritet fortfarande visar nedgång de senaste 12 månaderna avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juli 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket± 0%± 0%– 6%33 886
Centrala Stockholm± 0%+ 1%– 8%88 490
Stor-Stockholm– 1%– 1%– 8%53 491
Centrala Göteborg+ 2%+ 6%– 2%62 313
Stor-Göteborg+ 1%+ 3%– 3%43 855
Centrala Malmö+ 1%+ 3%– 3%30 308
Stor-Malmö+ 3%+ 5%– 3%29 497

Statistiken baseras på försäljningen av 23 280 bostadsrätter under maj 2018 – juli 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2018 – april 2018, tolvmånaderssiffran med maj 2017 – juli 2017 och i enmånadssiffran jämförs april 2018 – juni 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, juli 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%+ 1%– 1%2 501 000
Stor-Stockholm± 0%– 1%– 8%4 875 000
Stor-Göteborg± 0%+ 1%– 3%4 120 000
Stor-Malmö± 0%+ 2%± 0%3 615 000

Statistiken baseras på försäljningen av 15 369 villor under maj 2018 – juli 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2018 – april 2018, tolvmånaderssiffran med maj 2017 – juli 2017 och i enmånadssiffran jämförs april 2018 – juni 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 4%1 648 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 240 fritidshus mellan augusti 2017 och juli 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 04 juli 2018

Svagt uppåt på bostadsmarknaden i juni

Den senaste månaden var bostadsrättspriserna oförändrade i riket medan villapriserna steg med +1%. För övriga områden visar månadsstatistiken att bostadsrättspriserna är mestadels uppåt medan villapriserna är mer neutrala, visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– Senaste månaden har bostadsrättspriserna i såväl Göteborgs- som Malmö-området ökat med +1% medan priserna i Stockholmsområdet är oförändrade. I samtliga redovisade områden nedan har årssiffrorna blivit mindre negativa mot föregående månad. Även bland länen konstaterar vi en liknande förändring, där 16 av de 21 länen uppvisar förbättrade årssiffror. Överlag handlar det om små prisrörelser men med övervikt åt prisökningar, säger Hans Flink, Försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Villapriserna i riket och Stor-Göteborg ökade något förra månaden medan de var oförändrade i Stockholms- och Malmö-området. Årstakten är fortsatt på minus i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg medan Stor-Malmö visar +1%, konstaterar Hans Flink.

Marknaden

– Halvårssummering. Innan det nya amorteringskravet infördes 1 mars såldes rekordmånga bostadsrätter och villor under januari-februari. Eftersom många passade på att sälja och köpa innan 1 mars var det naturligt att betydligt färre såldes under månaderna efter. I juni började volymerna att återhämta sig till en normalare nivåer. Att det nya amorteringskravet påverkar områden med högst priser syns tydligt i statistiken då över 60% av den minskade volymen sålda bostadsrätter under mars-juni återfinns i Stor-Stockholm, avslutar Hans Flink

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juni 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket± 0%± 0%– 6%35 620
Centrala Stockholm± 0%± 0%– 8%85 074
Stor-Stockholm± 0%– 1%– 9%53 320
Centrala Göteborg+ 1%+ 3%– 4%59 528
Stor-Göteborg+ 1%+ 2%– 3%43 081
Centrala Malmö+ 1%+ 1%– 4%30 255
Stor-Malmö+ 1%± 0%– 3%27 855

Statistiken baseras på försäljningen av 24 796 bostadsrätter under april 2018 – juni 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2018 – mars 2018, tolvmånaderssiffran med april 2017 – juni 2017 och i enmånadssiffran jämförs mars 2018 – maj 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, juni 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 1%+ 2%± 0%2 980 000
Stor-Stockholm± 0%– 1%– 7%5 318 000
Stor-Göteborg+ 1%± 0%– 3%4 621 000
Stor-Malmö± 0%+ 2%+ 1%3 789 000

Statistiken baseras på försäljningen av 14 935 villor under april 2018 – juni 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2018 – mars 2018, tolvmånaderssiffran med april 2017 – juni 2017 och i enmånadssiffran jämförs mars 2018 – maj 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 15 juni 2018

Små prisförändringar på bostadsmarknaden i maj

Den senaste månaden sjönk bostadsrättspriserna med -1% medan villapriserna steg +1%. Marknaden för bostadsrätter uppvisar en blandad bild medan villorna gått in i en positiv trend under våren, detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter 

– I Stor-Stockholm, där 4 av 10 bostadsrätter säljs, gick priserna ned viket påverkar även rikssiffran negativt. Samtidigt var priserna i centrala Stockholm oförändrade medan de var positiva i övriga områden, där centrala Göteborg överraskar med en uppgång på +2% senaste månaden. Priserna på årsbasis är fortsatt negativa och där backar riket från -7% till -8%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Villapriserna stod stilla i Stor-Stockholm medan riket och de andra storstadsområdena ökade med +1%. Årstakten i riket stannar kvar på oförändrat 0% medan storstadsområdena rört sig både upp och ner, konstaterar Per-Arne Sandegren.

Marknaden 

– Prisförändringarna är överlag små, detaljmätningen visar -0.5% för bostadsrätter och +0.7% för villor på riksnivå. Medelpriset på en svensk villa var under maj 3.127.000 kr och kvadratmeterpriset 36.700 kr för en genomsnittlig bostadsrätt. Spridningen i landet är mycket stor, bland länen varierade villapriset i maj från knappt 1,7 Mkr till 5,7 Mkr (Gävleborg respektive Stockholms län). Samma månad varierade kvadratmeterpriset på bostadsrätter från 14.100 till 54.600 kr (Västernorrland och Stockholms län), avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, maj 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket– 1%– 2%– 8%36 725
Centrala Stockholm± 0%± 0%– 9%86 607
Stor-Stockholm– 1%– 2%– 10%54 369
Centrala Göteborg+ 2%+ 1%– 5%60 580
Stor-Göteborg+ 1%± 0%– 4%44 209
Centrala Malmö+ 1%– 1%– 6%30 521
Stor-Malmö+ 1%– 1%– 4%28 403

Statistiken baseras på försäljningen av 26 249 bostadsrätter under mars 2018 – maj 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2017 – februari 2018, tolvmånaderssiffran med mars 2017 – maj 2017 och i enmånadssiffran jämförs februari 2018 – april 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, maj 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 1%+ 2%± 0%3 127 000
Stor-Stockholm± 0%± 0%– 8%5 664 000
Stor-Göteborg+ 1%± 0%– 3%4 489 000
Stor-Malmö+ 1%+ 3%+ 2%3 839 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 647 villor under mars 2018 – maj 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2017 – februari 2018, tolvmånaderssiffran med mars 2017 – maj 2017 och i enmånadssiffran jämförs februari 2018 – april 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 7%1 673 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 145 fritidshus mellan juni 2017 och maj 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 16 maj 2018

Fortsatt avvaktande bostadsmarknad

Den senaste månaden sjönk bostadsrättspriserna med -1% medan villapriserna var oförändrade samtidigt som antalet försäljningar fortsätter sjunka. Det visar de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter 

– Utvecklingen av bostadsrättspriserna under april visade en blandad bild. Svagt minus i riket, Stor-Stockholm och Malmöområdet och oförändrat i Centrala Stockholm och i Göteborgsområdet. Antalet försäljningar sjönk med -9% under april, från dryga 9.000 till knappt 8.200 jämfört med förra året. Sett till årets fyra första månader är dock volymen bara 2% lägre eftersom året inleddes med stor försäljningsvolym innan det nya amorteringskravet började gälla, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor 

– Villapriserna var oförändrade i Stor-Stockholm, ökade med +1% i Stor-Malmö och minskade med -1% i Stor-Göteborg. Sett till årstakten är villapriserna i riket på samma nivå som för ett år sedan. Årstakten är dock nedåt i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg medan den är fortsatt positiv i Stor-Malmö och i övriga riket om vi räknar bort storstadsområdena. Även för villorna var antalet försäljningar i april lägre i år än förra året. Men sett till de första fyra månaderna såldes något fler i år, konstaterar Per-Arne Sandegren.

Marknaden 

– Tittar man på rikets prisutveckling den senaste 12-månadersperioden så skedde den största prisnedgången under andra halvåret 2017 för både bostadsrätter och villor. Sedan dess har prisnedgångarna stannat av vid något som kan liknas vid en platå. Men platån ser olika ut för de olika bostadsslagen, villor uppvisar positiva tendenser medan trenden för bostadsrätter är fortsatt svagt negativ, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, april 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket– 1%– 1%– 7%36 013
Centrala Stockholm± 0%+ 1%– 9%85 994
Stor-Stockholm– 1%± 0%– 9%54 441
Centrala Göteborg± 0%± 0%– 6%57 164
Stor-Göteborg± 0%– 1%– 4%42 535
Centrala Malmö– 1%– 2%– 6%28 773
Stor-Malmö– 2%– 2%– 3%26 355

Statistiken baseras på försäljningen av 26 425 bostadsrätter under februari 2018 – april 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2017 – januari 2018, tolvmånaderssiffran med februari 2017 – april 2017 och i enmånadssiffran jämförs januari 2018 – mars 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, april 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%+ 1%± 0%3 098 000
Stor-Stockholm± 0%– 1%– 7%5 451 000
Stor-Göteborg– 1%± 0%– 2%4 692 000
Stor-Malmö+ 1%+ 1%+ 4%3 787 000

Statistiken baseras på försäljningen av 11 839 villor under februari 2018 – april 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2017 – januari 2018, tolvmånaderssiffran med februari 2017 – april 2017 och i enmånadssiffran jämförs januari 2018 – mars 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 8%1 664 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 135 fritidshus mellan maj 2017 och april 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 16 april 2018

Färre bostadsaffärer på avvaktande marknad

Under mars genomfördes osedvanligt få bostadsaffärer. Priserna var vikande för bostadsrätter men något uppåt för villor. Årstakten fortsatte något nedåt för båda bostadsformerna. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– Försäljningarna i mars innebar stillastående eller något nedåtgående priser. Samtliga områden utom Stor-Malmö har en negativ utveckling de senaste 12 månaderna. Och som tidigare är årsutvecklingen mest negativ i Stockholmsområdet med -9% i såväl länet som i innerstaden, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Generellt sett har villor motstått nedgångsperioden mycket bättre än bostadsrätter. Senaste månaden noterar vi ökande priser i Malmö och stillastående i Stockholm och Göteborg. Årsutvecklingen för villor påminner om bostadsrätterna. Även här är årsutvecklingen negativ för Stockholm med -6% och Göteborg med -1% medan Malmös villapriser ökat med +4%, säger Per-Arne Sandegren

Marknaden

– De senaste månaderna har vi sett en dämpning av prisnedgångarna och för närvarande ser det ut som vi hamnat på en platå, i synnerhet i Stockholmsområdet. Fortsättningen av våren får visa om det är temporärt eller inte. Under mars såldes nästan 20% färre bostäder än samma månad 2017, och det gäller både villor och bostadsrätter. Samtidigt hade vi rekordmånga försäljningar i januari och februari vilket tyder på att många genomförde sina flyttplaner innan det nya amorteringskravet trädde i kraft, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, mars 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket– 1%– 1%– 7%35 169
Centrala Stockholm± 0%± 0%– 9%85 109
Stor-Stockholm– 1%± 0%– 9%52 769
Centrala Göteborg– 1%– 4%– 5%56 777
Stor-Göteborg– 1%– 3%– 4%41 289
Centrala Malmö± 0%– 4%– 5%29 540
Stor-Malmö± 0%± 0%+ 1%27 148

Statistiken baseras på försäljningen av 26 370 bostadsrätter under januari 2018 – mars 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2017 – december 2017, tolvmånaderssiffran med januari 2017 – mars 2017 och i enmånadssiffran jämförs december 2017 – februari 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, mars 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 1%± 0%+ 1%3 119 000
Stor-Stockholm± 0%– 2%– 6%5 534 000
Stor-Göteborg± 0%– 1%– 1%4 441 000
Stor-Malmö+ 1%± 0%+ 4%3 955 000

Statistiken baseras på försäljningen av 10 954 villor under januari 2018 – mars 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2017 – december 2017, tolvmånaderssiffran med januari 2017 – mars 2017 och i enmånadssiffran jämförs december 2017 – februari 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 8%1 657 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 275 fritidshus mellan april 2017 och mars 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

När bostaden marknadsförs mot allmänheten brukar den ofta väcka intresse. För att potentiella köpare ska ha möjlighet att titta på bostaden anordnas visning.  Antingen sker detta genom en så kallad ”öppen visning” eller så arrangerar mäklaren ”privata visningar”.

En öppen visning innebär att en viss dag och tid bestäms och annonseras ut. Vissa mäklare önskar en föranmälan, medan andra låter de som önskar komma utan att anmäla sig innan.

Privata visningar innebär att spekulanten hör av sig till mäklaren och bokar in en viss tid då denne kan komma och titta på bostaden, ensam eller med ett mindre sällskap.

Vilken typ av visning som ger bäst resultat för just din bostad bör du diskutera och komma överens med mäklaren om. Vilka metoder som fungerar bra varierar ofta mellan olika områden.

Bostadsmarknaden – 14 mars

Stor omsättning och små prisrörelser

Februari månad karaktäriserades av stora volymer och mestadels oförändrade priser. Årstakten för bostadsrätter sjönk något till -5% och för villor till +2%. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Stockholm bryter, åtminstone temporärt, det tidigare nedgångsmönstret med en prisuppgång på +1% både i länet och de centrala delarna. I centrala Malmö noterar vi en nedgång på -1%. I övrigt ser vi stillastående priser när februaris försäljningar räknats samman. Årstakten varierar där Stor-Malmö avviker som fortsatt positiv på +4%. I övrigt har vi negativ årsprisutveckling i samtliga områden med Centrala Stockholm i botten på -9%. Göteborgs årstakt står oförändrat mot januari med -1% för såväl storstaden som de centrala delarna, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Villamarknaden fortsatte nedåt i Stockholms- och Malmö-området med -1% senaste månaden. Malmö har dock fortsatt positiv årstakt medan de andra två storstadsområden har negativ årstakt. I Stockholms län är villapriserna nu i genomsnitt -5% lägre än för ett år sedan. En svensk genomsnittsvilla kostade 3.264.000 kronor under februari säger Per-Arne Sandegren.

Volymer

Antalet bostadsaffärer ökade med +13% i februari 2018 jämfört med samma månad förra året. För respektive bostadsslag så ökade antalet bostadsrätter med +11% och antalet villor med +19%. Amorteringskravet är en bidragande orsak, vi såg en liknande volymökning innan det förra amorteringskravet infördes sommaren 2016. Folk har helt enkelt velat genomföra sina köp innan införandet, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, februari 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket± 0%– 3%– 5%38 974
Centrala Stockholm+ 1%– 3%– 9%86 503
Stor-Stockholm+ 1%– 2%– 7%55 508
Centrala Göteborg± 0%– 5%– 1%58 274
Stor-Göteborg± 0%– 4%– 1%43 480
Centrala Malmö– 1%– 5%– 3%29 954
Stor-Malmö± 0%– 2%+ 4%27 487

Statistiken baseras på försäljningen av 24 010 bostadsrätter under december 2017 – februari 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2017 – november 2017, tolvmånaderssiffran med december 2016 – februari 2017 och i enmånadssiffran jämförs november 2017 – januari 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, februari 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%– 2%+ 2%3 264 000
Stor-Stockholm– 1%– 5%– 5%5 464 000
Stor-Göteborg± 0%– 3%– 1%4 486 000
Stor-Malmö– 1%– 3%+ 5%3 674 000

Statistiken baseras på försäljningen av 9 903 villor under december 2017 – februari 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2017 – november 2017, tolvmånaderssiffran med december 2016 – februari 2017 och i enmånadssiffran jämförs november 2017 – januari 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 9%1 668 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 349 fritidshus mellan mars 2017 och februari 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 14 februari 2018

Fortsatt minus på bostadsmarknaden

Den senaste månaden har priserna på både bostadsrätter och villor i riket sjunkit med -1% Årstakten för bostadsrätter har sjunkit till -4%, och villor fortsätter också nedåt men årstakten är fortfarande positiv på +4%. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter 

I Stockholm har nedgången på bostadsmarknaden varat längst och effekten är tydligast med en årstakt för länet och på -7% och de centrala delarna på -8%. Priserna där ligger nu på samma nivå som hösten 2015. De mest negativa månadssiffrorna hittar vi däremot i Göteborg där de centrala delarna sjunkit med -3% senaste månaden. Priserna i Stor-Malmö är oförändrade på månadsbasis medan de centrala delarna sjunkit med -2%. Stor-Malmö sticker ut med en fortsatt positiv årstakt på +6%. 

Det finns stora regionala skillnader. Knappt hälften av landets 21 län har en positiv årsutveckling där spännvidden är från -15% till +10% och hälften av alla mätbara kommuner har en positiv årsutveckling och häften en negativ.

Tittar vi på månadssiffrorna kan vi skönja en viss dämpning av nedgångstakten även om den allmänna trenden är fortsatt negativ säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor 

I samtliga storstadsområden föll villapriserna förra månaden, mest i Stockholm med -2%, och de andra med -1%. Stor-Stockholm är det enda området med negativ årstakt på -3% medan Stor-Göteborg och Stor-Malmö ligger positivt, +1% respektive +7%.

Även på villamarknaden finns det regionala skillnader, där dock de allra flesta av landets 21 län har en positiv årsutveckling. Och prisnivåerna mellan kommunerna är mycket stora. Man får 20 st medelvillor i Hultsfred för samma pris som en i Lidingö säger Per-Arne Sandegren. 

Marknaden 

Nedgångsperioder innebär på flera sätt en avvaktande marknad. Trots det noterar vi ökat antal affärer i januari i år jämfört med förra året. Detta gäller i alla storstadsområden och för både villor och bostadsrätter. Så trots den breda rapporteringen om prisnedgångarna har säljare och köpare börjat mötas i en större omfattning än tidigare avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, januari 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket– 1%– 6%– 4%37 979
Centrala Stockholm– 1%– 7%– 8%86 553
Stor-Stockholm± 0%– 6%– 7%55 471
Centrala Göteborg– 3%– 8%– 1%56 928
Stor-Göteborg– 2%– 6%– 1%42 119
Centrala Malmö– 2%– 6%+ 1%29 633
Stor-Malmö± 0%– 4%+ 6%28 361

Statistiken baseras på försäljningen av 23 477 bostadsrätter under november 2017 – januari 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2017 – oktober 2017, tolvmånaderssiffran med november 2016 – januari 2017 och i enmånadssiffran jämförs oktober 2017 – december 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, januari 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket– 1%– 3%+ 4%3 203 000
Stor-Stockholm– 2%– 7%– 3%5 317 000
Stor-Göteborg– 1%– 4%+ 1%4 681 000
Stor-Malmö– 1%– 2%+ 7%3 959 000

Statistiken baseras på försäljningen av 10 322 villor under november 2017 – januari 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2017 – oktober 2017, tolvmånaderssiffran med november 2016 – januari 2017 och i enmånadssiffran jämförs oktober 2017 – december 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 9%1 661 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 314 fritidshus mellan februari 2017 och januari 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 15 januari 2018

Fortsatt nedåt på bostadsmarknaden

Den senaste månaden har priserna på bostadsrätter och villor i riket sjunkit med -3% respektive -2%. Prisutvecklingen på årsbasis är nu negativ -2% för bostadsrätter medan villor fortfarande är positiv +5%, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter
– Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter även den här månaden i alla områden enligt tabellen nedan. Senast vi hade liknande nedgångar i de här områdena flera månader i sträck var hösten 2011. På årsbasis ligger priserna på plus i Göteborgs- och Malmöområdet medan de är på minus i Stockholmsområdet.
Årsutvecklingen för bostadsrättspriserna i länen visar en blandad bild. Sju län har negativ prisutveckling, två är oförändrade och 12 positiv utveckling, säger Hans Flink – försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor
– Även villamarknaden minskar något senaste månaden. I Stor-Stockholm minskade priserna med -3% senaste månaden och där blev årstakten negativ för första gången sedan mitten av 2012, -1%. I Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk villapriserna något senaste månaden och på årsbasis stannade prisutvecklingen på +4% i Stor-Göteborg och på +7% i Stor-Malmö.
Årsutvecklingen för villapriserna i länen är överlag mer positiv än för bostadsrätter där 18 län hamnade på plus och bara tre län på minus, säger Hans Flink

Volymer och värde
– Trots de senaste månadernas negativa prisutveckling så görs det många affärer. I riket gjordes flera bostadsrätts- och villaaffärer både på helårsbasis, sista kvartalet och i december jämfört med samma perioder 2016. Antalet bostadsrättsförsäljningar 2017 blev 106.200, en ökning med +4% mot 2016 och antalet villaförsäljningar blev 52.800, en ökning med +6%. Det sammanlagda värdet för bostadsätterna och villorna blev 425 miljarder kronor, en ökning mot 2016 med +14%. Och de tre storstadsområdena fortsätter att dominera, då 6 av 10 bostadsrätter säljs i något av dessa områden. Sett till värdet är dominansen ännu större och motsvarar 75% av den totala omsättningen i riket. För villor är motsvarade andelar 30% av antalet och 50% av värdet, avslutar Hans Flink.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, december 2017 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket– 3%– 7%– 2%34 944
Centrala Stockholm– 3%– 8%– 5%83 780
Stor-Stockholm– 3%– 7%– 6%53 998
Centrala Göteborg– 2%– 6%+ 3%58 253
Stor-Göteborg– 2%– 6%+ 4%42 650
Centrala Malmö– 2%– 4%+ 5%29 631
Stor-Malmö– 2%– 8%+ 8%26 399

Statistiken baseras på försäljningen av 25 220 bostadsrätter under oktober 2017 – december 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2017 – september 2017, tolvmånaderssiffran med oktober 2016 – december 2016 och i enmånadssiffran jämförs september 2017 – november 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, december 2017 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket– 2%– 3%+ 5%2 814 000
Stor-Stockholm– 3%– 6%– 1%5 271 000
Stor-Göteborg– 1%– 3%+ 4%4 335 000
Stor-Malmö– 1%– 3%+ 7%3 573 000

Statistiken baseras på försäljningen av 12 306 villor under oktober 2017 – december 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2017 – september 2017, tolvmånaderssiffran med oktober 2016 – december 2016 och i enmånadssiffran jämförs september 2017 – november 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 9%1 661 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 243 fritidshus mellan januari 2017 och december 2017. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)