BOSTADSMARKNADEN

Viktigt att vara upplyst

Vare sig du är säljare eller köpare så tycker vi på ROOM att det är ytterst viktigt för dig att vara upplyst om den rådande bostadsmarknaden. Även ifall våra mäklare alltid redogör marknaden för dig inför en försäljning så är det extra fördelaktigt för dig om du redan är påläst. För då har du lättare att förstå varför våra mäklare föreslår ett utgångspris och kan tillsammans lägga upp en strategi för att få bästa förutsättningarna för högsta möjliga avkastning på din bostad. Går du i köptankar och samtidigt innehar kunskap om marknaden då har du bästa utgångsläget för att genomföra ett av ditt livs största affär. Därför redogör vi här nedan månadsrapporter från svensk mäklarstatistik.

Bostadsmarknaden – 12 augusti 2019

Något uppåt på bostadsmarknaden under sommaren

Den senaste månaden ökade villapriserna i riket med +1% medan bostadsrättspriserna var oförändrade. Jämfört med för ett år sedan har priserna på villor ökat med +1% medan bostadsrätter ökat med +4%, det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter 

I såväl Stor-Stockholm som centrala Stockholm var priserna oförändrade den senaste månaden. I Stor-Göteborg och centrala Göteborg ökade de med +1%. Malmöområdet fortsätter sticka ut på bostadsrättsmarknaden, där priserna den senaste månaden ökat med +1% och +3% i storstadsområdet. Årstakten i Stor-Malmö är nu +8%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor 

Medan villapriserna under juli förblev oförändrade i samtliga storstadsområden ökade de ändå i riket med +1%. Huvuddelen av sommarökningen härrör följaktligen från övriga riket. Årstakten för riket ligger fast på måttliga +1% vilket också gäller i Stockholm och Göteborgsområdet. Stor-Malmö sticker ut även här med en årstakt på +5%, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden 

Under semestertider sjunker antalet sålda bostäder markant jämfört med de mest intensiva månaderna under våren och hösten, så även detta år. Ändå är antalen jämfört med förra året högre. Vi noterar +7% fler försäljningar av villor och bostadsrätter denna juli jämfört med samma månad förra året.

När det gäller fritidshusmarknaden är antalet på samma nivå som förra året, och om vi jämför priserna de senaste 12 månaderna med föregående 12-månadersperiod har de ökat med +3% i riket avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juli 2019 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket± 0%+ 2%+ 4%34 404
Centrala Stockholm± 0%+ 1%+ 1%90 563
Stor-Stockholm± 0%+ 2%+ 3%53 518
Centrala Göteborg+ 1%+ 4%± 0%63 538
Stor-Göteborg+ 1%+ 2%± 0%44 717
Centrala Malmö+ 1%+ 2%+ 6%32 004
Stor-Malmö+ 3%+ 7%+ 8%31 693

Statistiken baseras på försäljningen av 26 444 bostadsrätter under maj 2019 – juli 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2019 – april 2019, tolvmånaderssiffran med maj 2018 – juli 2018 och i enmånadssiffran jämförs april 2019 – juni 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, juli 2019 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 1%+ 3%+ 1%2 606 000
Stor-Stockholm± 0%+ 1%+ 1%4 976 000
Stor-Göteborg± 0%+ 1%+ 1%4 456 000
Stor-Malmö± 0%+ 2%+ 5%4 169 000

Statistiken baseras på försäljningen av 16 152 villor under maj 2019 – juli 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2019 – april 2019, tolvmånaderssiffran med maj 2018 – juli 2018 och i enmånadssiffran jämförs april 2019 – juni 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 3%1 719 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 617 fritidshus mellan augusti 2018 och juli 2019. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 05 juli 2019

Små prisrörelser på bostadsmarknaden i juni

Den senaste månaden ökade villapriserna i riket med +1% medan bostadsrättspriserna var oförändrade. Jämfört med för ett år sedan har priserna på bostadsrätter i riket ökat med +3% medan villorna ökat med +1%, visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– Den senaste månaden ökade bostadsrättspriserna med +1% i Malmöområdet, centrala Stockholm och Göteborg medan priserna i övriga redovisade områden var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan 0% och +8%. Det lägre värdet hittar vi i Stor-Göteborg medan det högre gäller Stor-Malmö, säger Hans Flink, Försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Villapriserna ökade med +1% i Stor-Malmö förra månaden medan de var oförändrade i Stockholms- och Göteborgs-området. På årsbasis har villorna en prisutveckling mellan +1% och +5% där det sistnämnda gäller Stor-Malmö, konstaterar Hans Flink.

Marknaden

– Antalet sålda bostadsrätter och villor första halvåret i år nådde en rekordnivå med 83.000 försäljningar. Det är 3.000 fler än samma period förra året. Detta trots att det tar längre tid att sälja bostäder. Det tar i genomsnitt 10 dagar längre från annons till försäljning jämfört med för två år sedan då priserna var som högst på många platser i landet, avslutar Hans Flink. 

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juni 2019 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket± 0%+ 2%+ 3%37 343
Centrala Stockholm+ 1%+ 1%+ 1%87 613
Stor-Stockholm± 0%+ 2%+ 3%56 142
Centrala Göteborg+ 1%+ 4%+ 2%60 672
Stor-Göteborg± 0%+ 2%± 0%42 851
Centrala Malmö+ 1%+ 1%+ 7%32 179
Stor-Malmö+ 1%+ 4%+ 8%30 025

Statistiken baseras på försäljningen av 28 936 bostadsrätter under april 2019 – juni 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2019 – mars 2019, tolvmånaderssiffran med april 2018 – juni 2018 och i enmånadssiffran jämförs februari 2019 – april 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, juni 2019 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 1%+ 4%+ 1%3 060 000
Stor-Stockholm± 0%+ 2%+ 1%5 672 000
Stor-Göteborg± 0%+ 1%+ 1%4 575 000
Stor-Malmö+ 1%+ 3%+ 5%4 016 000

Statistiken baseras på försäljningen av 16 839 villor under april 2019 – juni 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2019 – mars 2019, tolvmånaderssiffran med april 2018 – juni 2018 och i enmånadssiffran jämförs mars 2019 – maj 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 2%1 703 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 616 fritidshus mellan juli 2018 och juni 2019. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 10 juni 2019

Bostadspriserna fortsatt uppåt under maj

Både bostadsrätts- och villapriserna i riket ökade med +1% i maj. Prisförändringen på årsbasis är för villor oförändrat +1% medan bostadsrätter ökat från +1% till +3%. Detta enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter 

Den senaste månaden var priserna oförändrade i centrala Stockholm och Malmö, medan de ökade med +3% i Stor-Malmö. I övriga områden noterar vi +1%. Årstakterna ligger alla på plus, där Malmöområdet fortsätter sticka ut med +6 och +7% i innerstaden respektive storstadsområdet, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor 

Villapriserna ökade med +1% i Stor-Stockholm och Stor-Malmö i maj medan de var oförändrade i Stor-Göteborg. Jämfört med samma period förra året är villapriserna oförändrade i Stor-Stockholm medan de ökat med +1% i Stor-Göteborg och med +5% i Stor-Malmö konstaterar Per-Arne Sandegren.

Marknaden 

Medelpriset för en villa i under maj var 5,7 Mkr i Stor-Stockholm, 4,8 Mkr i Stor-Göteborg och 4,3 Mkr i Stor-Malmö. Kvadratmeterpriset i de centrala delarna av Stockholm var 86.700 kr, 60.100 i Göteborg och 32.100 i Malmö avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, maj 2019 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket+ 1%+ 2%+ 3%38 812
Centrala Stockholm± 0%± 0%+ 1%86 724
Stor-Stockholm+ 1%+ 2%+ 3%56 345
Centrala Göteborg+ 1%+ 3%+ 2%60 058
Stor-Göteborg+ 1%+ 2%+ 1%43 856
Centrala Malmö± 0%± 0%+ 6%32 074
Stor-Malmö+ 3%+ 4%+ 7%30 334

Statistiken baseras på försäljningen av 29 661 bostadsrätter under mars 2019 – maj 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2018 – februari 2019, tolvmånaderssiffran med mars 2018 – maj 2018 och i enmånadssiffran jämförs februari 2019 – april 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, maj 2019 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 1%+ 4%+ 1%3 327 000
Stor-Stockholm+ 1%+ 3%± 0%5 736 000
Stor-Göteborg± 0%+ 2%+ 1%4 805 000
Stor-Malmö+ 1%+ 3%+ 5%4 282 000

Statistiken baseras på försäljningen av 15 278 villor under mars 2019 – maj 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2018 – februari 2019, tolvmånaderssiffran med mars 2018 – maj 2018 och i enmånadssiffran jämförs februari 2019 – april 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 2%1 684 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 665 fritidshus mellan juni 2018 och maj 2019. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 09 maj 2019

Bostadspriserna något uppåt under april

Villapriserna i riket ökade med +1% i april medan bostadsrätterna stannade på oförändrat. Årstakten för både bostadsrätter och villor har nu ökat från 0% till +1% jämfört med förra månaden. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter 

Bland de tre storstadsområdena noterar vi prisökningar i Göteborg med +2% i de centrala delarna och +1% i storstadsområdet den senaste månaden. I de andra storstäderna har vi oförändrade priser både centralt och i respektive storstadsområde. I samtliga områden är prisutvecklingen på årsbasis nu på 0% eller över, där Malmöområdet sticker ut med årstakter på +6% och +7%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Senaste månaden ökade villapriserna med +2% i Stockholmsområdet och +1% i Malmöområdet och var oförändrade i Göteborgsområdet. Prisutvecklingen på årsbasis är +5% i Malmö, +2% i Göteborg och oförändrad i Stockholm konstaterar Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Antalet affärer ligger på en fortsatt stabil hög nivå. Sett till årets fyra första månader har det sålts över 50.000 BR och villor, där speciellt villa-antalet ligger 2-3% över de senaste årens volymer. På årsbasis ökar nu priserna i alla redovisade områden förutom Stor-Stockholm där den är oförändrad, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, april 2019 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket± 0%+ 1%+ 1%36 941
Centrala Stockholm± 0%± 0%+ 1%87 294
Stor-Stockholm± 0%+ 1%± 0%54 550
Centrala Göteborg+ 2%± 0%+ 2%60 921
Stor-Göteborg+ 1%± 0%+ 1%43 604
Centrala Malmö± 0%+ 2%+ 7%31 201
Stor-Malmö± 0%+ 2%+ 6%28 636

Statistiken baseras på försäljningen av 27 069 bostadsrätter under februari 2019 – april 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2018 – januari 2019, tolvmånaderssiffran med februari 2018 – april 2018 och i enmånadssiffran jämförs januari 2019 – mars 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, april 2019 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 1%+ 3%+ 1%3 238 000
Stor-Stockholm+ 2%+ 3%± 0%5 579 000
Stor-Göteborg± 0%+ 2%+ 2%4 582 000
Stor-Malmö+ 1%+ 5%+ 5%4 148 000

Statistiken baseras på försäljningen av 12 261 villor under februari 2019 – april 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2018 – januari 2019, tolvmånaderssiffran med februari 2018 – april 2018 och i enmånadssiffran jämförs januari 2019 – mars 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 2%1 681 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 536 fritidshus mellan maj 2018 och april 2019. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Bostadspriserna svagt uppåt i mars

Både bostadsrätts- och villapriserna i riket ökade med +1% i mars. Årstakten för villor är oförändrad sedan förra månaden medan bostadsrätter ökat något från förra månaden till nu 0%. På riksnivå råder alltså samma priser nu som för 12 månader sedan för såväl bostadsrätter som villor. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter 

I de tre storstadsområdena ökade priserna i Stockholm och Malmö med +1% medan de var oförändrade i Göteborg. Även i samtliga innerstäderna förblev priserna oförändrade. Årstakten ligger på eller nära 0% undantaget Malmö där storstadsområdets priser ökat med +3% och de centrala delarna med +5%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

I samtliga storstadsområden ökade villapriserna med +1%. Vad gäller årstakten så ligger Stockholm på -2%, Göteborg på +1% medan Malmö ökat med +4%, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Under första kvartalet i år såldes det 3% färre bostäder än 2018 (villor och bostadsrätter). Men tar vi bort Stor-Stockholm så är antalen istället något högre än 2018. De lägre antalen i Stor-Stockholm berör främst bostadsrätter. Under första kvartalet i år såldes det 9% färre bostadsrätter mot 2018, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, mars 2019 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket+ 1%± 0%± 0%36 949
Centrala Stockholm± 0%– 1%± 0%85 748
Stor-Stockholm+ 1%– 1%– 1%55 170
Centrala Göteborg± 0%– 2%+ 1%58 097
Stor-Göteborg± 0%– 2%± 0%42 322
Centrala Malmö± 0%+ 2%+ 5%31 148
Stor-Malmö+ 1%+ 2%+ 3%28 619

Statistiken baseras på försäljningen av 24 731 bostadsrätter under januari 2019 – mars 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2018 – december 2018, tolvmånaderssiffran med januari 2018 – mars 2018 och i enmånadssiffran jämförs december 2018 – februari 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, mars 2019 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 1%+ 1%± 0%3 199 000
Stor-Stockholm+ 1%+ 1%– 2%5 569 000
Stor-Göteborg+ 1%+ 1%+ 1%4 766 000
Stor-Malmö+ 1%+ 2%+ 4%4 172 000

Statistiken baseras på försäljningen av 10 416 villor under januari 2019 – mars 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2018 – december 2018, tolvmånaderssiffran med januari 2018 – mars 2018 och i enmånadssiffran jämförs december 2018 – februari 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 2%1 675 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 382 fritidshus mellan april 2018 och mars 2019. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Stillastående bostadspriser under februari

Både bostadsrätts- och villapriserna förblev oförändrade under februari. Villapriserna ligger på samma nivå som för ett år sedan, medan bostadsrätterna är -1% lägre. Det sammanfattar prisutvecklingen i riket då februaris bostadsförsäljningar räknats samman av Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Senaste månaden ökade priserna i Stor-Malmö med +1% och i centrala Malmö med +2% medan de minskade med -1% i centrala Göteborg och var oförändrade i övriga redovisade områden. Sett till senaste 12 månaderna har vi överlag ökande priser i Malmöområdet. I de två andra storstadsområdena är prisrörelserna relativt små där Stor-Stockholm rört sig mest med -2%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

I storstadsområdena var prisutvecklingen i februari blandad. Priserna ökade med +3% i Malmö, +1% i Stockholm medan de var oförändrade i Göteborg. Årstakten fortsätter ligga på minus i Stockholm med -2%, oförändrat i Göteborg och ökande i Malmö med +5% säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Toppnivån för bostadsrättspriserna i riket var i augusti 2017 och har sedan dess sjunkit med -8%. För samma tidperiod är Stor-Stockholm ner -10%, Stor-Göteborg ner -8% och Stor-Malmö ner -5%. Villamarknaden uppvisar en lite annorlunda bild för samma tidsperiod. Där är rikssiffran -4%, Stockholm -10%, Göteborg -4% medan priserna i Malmöområdet istället har ökat med +1%, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, februari 2019 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket± 0%– 2%– 1%36 181
Centrala Stockholm± 0%– 1%± 0%85 802
Stor-Stockholm± 0%– 2%– 2%54 071
Centrala Göteborg– 1%– 2%+ 1%57 513
Stor-Göteborg± 0%– 2%± 0%42 323
Centrala Malmö+ 2%+ 2%+ 5%31 981
Stor-Malmö+ 1%+ 1%+ 3%28 150

Statistiken baseras på försäljningen av 20 945 bostadsrätter under december 2018 – februari 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2018 – november 2018, tolvmånaderssiffran med december 2017 – februari 2018 och i enmånadssiffran jämförs november 2018 – januari 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, februari 2019 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%– 1%± 0%3 203 000
Stor-Stockholm+ 1%– 1%– 2%5 508 000
Stor-Göteborg± 0%– 1%± 0%4 495 000
Stor-Malmö+ 3%+ 2%+ 5%3 987 000

Statistiken baseras på försäljningen av 9 052 villor under december 2018 – februari 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2018 – november 2018, tolvmånaderssiffran med december 2017 – februari 2018 och i enmånadssiffran jämförs november 2018 – januari 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 2%1 666 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 346 fritidshus mellan mars 2018 och februari 2019. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden i januari

Liksom förra månaden sjönk priserna på både bostadsrätter och villor med -1% sett till riket som helhet. Årstakten ligger dock stilla och visar oförändrade priser jämfört med för 12 månader sedan. Det är resultatet då januaris försäljningar räknats samman av Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Månadsförändringen i de redovisade områdena var -1% förutom i Malmöområdet där priserna var oförändrade i de centrala delarna och ökade med +1% i Stor-Malmö. När det gäller årstakten kan vi konstatera att alla centrala delar nu ligger på plus. Storstadsområdena uppvisar en blandad bild med Stor-Malmö på plus, Stor-Göteborg oförändrat och Stor-Stockholm på minus, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Senaste månaden har vi stillastående priser i Stor-Göteborg, samtidigt har de minskat med -1% i Stor-Malmö och Stor-Stockholm. Jämfört med för ett år sedan har priserna ökat med +2% i Stor-Malmö, oförändrat i Stor-Göteborg medan de minskat med -4% i Stor-Stockholm konstaterar Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Trots det något avvaktande klimatet på bostadsmarknaden är omsättningstakten alltjämt hög. Under januari såldes drygt 10.600 bostäder i Sverige räknat villor och bostadsrätter tillsammans. Det är något färre jämfört med 2018 (-6%) men fler än både 2017 och 2016 (+8% respektive +13%) avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, januari 2019 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket– 1%– 3%± 0%37 229
Centrala Stockholm– 1%– 2%+ 1%85 955
Stor-Stockholm– 1%– 3%– 1%54 185
Centrala Göteborg– 1%– 2%+ 2%58 066
Stor-Göteborg– 1%– 4%± 0%43 051
Centrala Malmö± 0%± 0%+ 3%31 126
Stor-Malmö+ 1%– 2%+ 2%28 628

Statistiken baseras på försäljningen av 21 552 bostadsrätter under november 2018 – januari 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2018 – oktober 2018, tolvmånaderssiffran med november 2017 – januari 2018 och i enmånadssiffran jämförs oktober 2018 – december 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, januari 2019 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket– 1%– 3%± 0%3 149 000
Stor-Stockholm– 1%– 3%– 4%5 285 000
Stor-Göteborg± 0%– 1%± 0%4 593 000
Stor-Malmö– 1%– 2%+ 2%4 143 000

Statistiken baseras på försäljningen av 10 201 villor under november 2018 – januari 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2018 – oktober 2018, tolvmånaderssiffran med november 2017 – januari 2018 och i enmånadssiffran jämförs oktober 2018 – december 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 2%1 659 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 366 fritidshus mellan februari 2018 och januari 2019. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden 2018 avslutades med små prisrörelser.

Jämfört med för ett år sedan är priserna på bostadsrätter och villor oförändrade, sett till riket som helhet. Året har präglats av regionala skillnader där både upp- och nedgångar registrerats. För årets sista månad har vi en minskning av priserna på -1% för båda bostadsslagen. Det visar den senaste statistiken över bostadsförsäljningar t.o.m. december som sammanställts av Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, där nästan hälften av alla bostadsrätter säljs, gick priserna ned med -1% viket påverkar även rikssiffran negativt. Samtidigt var priserna Malmö-området, centrala Stockholm och centrala Göteborg oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på eller nära 0%. Årsutvecklingen för bostadsrättspriserna i länen visar en blandad bild. I 12 av 21 län har priserna sjunkit, 3 är oförändrade och i 6 har priserna ökat på årsbasis, säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– När det gäller villapriserna senaste månaden ökade Stor-Malmö med +1% medan övriga områden minskade något. I Stor-Stockholm minskade priserna med -2% och Stor-Göteborg med -1%. Även sett till prisutvecklingen på årsbasis sticker Stor-Malmö ut med +2%, medan Stor-Göteborg är på -1% och Stor-Stockholm på -5%. Även villaprisernas årsutveckling i länen visar en varierad bild. 10 län är på plus, 4 har oförändrade priser och 7 län är på minus, konstaterar Hans Flink.

Marknaden

– Även 2018 genomfördes många bostadsaffärer. Det såldes drygt 102.000 bostadsrätter vilket var cirka 6.000 färre än rekordåret 2017. Antalet villaförsäljningar nådde däremot en toppnotering 2018 med nästan 54.000. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsätterna och villorna blev drygt 400 miljarder kronor vilket är 7% lägre än värdet 2017 och ca 4% högre än värdet 2016. De tre storstadsområdena är klart dominerande på bostadsrättsmarknaden, då 6 av 10 bostadsrätter säljs i dessa områden. Sett till värdet är dominansen ännu större och motsvarar 73% av det totala försäljningsvärdet i riket. För villor är motsvarade andelar 31% av antalet och 50% av värdet, avslutar Hans Flink.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, december 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket– 1%– 2%± 0%34 370
Centrala Stockholm± 0%– 1%+ 1%86 802
Stor-Stockholm– 1%– 1%± 0%54 015
Centrala Göteborg± 0%– 3%– 1%59 003
Stor-Göteborg– 1%– 3%– 1%42 579
Centrala Malmö± 0%– 1%± 0%31 726
Stor-Malmö± 0%– 4%+ 1%28 037

Statistiken baseras på försäljningen av 24 715 bostadsrätter under oktober 2018 – december 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2018 – september 2018, tolvmånaderssiffran med oktober 2017 – december 2017 och i enmånadssiffran jämförs september 2018 – november 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, december 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket– 1%– 3%± 0%2 952 000
Stor-Stockholm– 2%– 4%– 5%5 564 000
Stor-Göteborg– 1%– 1%– 1%4 525 000
Stor-Malmö+ 1%– 1%+ 2%3 734 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 033 villor under oktober 2018 – december 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2018 – september 2018, tolvmånaderssiffran med oktober 2017 – december 2017 och i enmånadssiffran jämförs september 2018 – november 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 2%1 658 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 355 fritidshus mellan januari 2018 och december 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 05 december 2018

Bostadspriserna sjönk i november

Den senaste månaden har priserna på både bostadsrätter och villor sjunkit med -1% i riket. Årstakten för båda bostadsslagen är dock mindre negativ än förra månaden och blev -2% för bostadsrätter och 0% för villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Månadsförändringen är genomgående -1% med undantag för centrala Malmö som hade oförändrade priser medan Stor-Göteborg minskade med -2%. Årstakterna är genomgående något mindre negativa jämfört med förra månaden. För storstadsområdena landar de på -2% för Stockholm och Göteborg och -1% för Malmö säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Liksom för bostadsrätter föll priserna med -1% i storstadsområdena utom i Stor-Malmö där nedgången var -2%. Årstakten för Stockholm och Göteborg är något mindre negativ än förra månaden med -5% respektive -1% men minskade från +1% till 0% i Malmöområdet säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Under första halvåret i år såg vi en avvaktande bostadsmarknad med relativt stillastående priser. Efter sommaren kunde vi se ett antal områden där priserna vände uppåt. Det mönstret ser nu ut att ha brutits och avslutningen av året har inletts med nedåtgående priser, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, november 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket– 1%± 0%– 2%36 531
Centrala Stockholm– 1%± 0%– 2%86 907
Stor-Stockholm– 1%+ 2%– 2%54 573
Centrala Göteborg– 1%– 2%– 3%58 717
Stor-Göteborg– 2%– 1%– 2%42 867
Centrala Malmö± 0%+ 2%– 2%30 501
Stor-Malmö– 2%– 3%– 1%27 499

Statistiken baseras på försäljningen av 28 392 bostadsrätter under september 2018 – november 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2018 – augusti 2018, tolvmånaderssiffran med september 2017 – november 2017 och i enmånadssiffran jämförs augusti 2018 – oktober 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, november 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket– 1%– 3%± 0%3 025 000
Stor-Stockholm– 1%– 1%– 5%5 588 000
Stor-Göteborg– 1%– 1%– 1%4 514 000
Stor-Malmö– 2%– 3%± 0%4 082 000

Statistiken baseras på försäljningen av 15 627 villor under september 2018 – november 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2018 – augusti 2018, tolvmånaderssiffran med september 2017 – november 2017 och i enmånadssiffran jämförs augusti 2018 – oktober 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 2%1 655 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 328 fritidshus mellan december 2017 och november 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Nästa pressmeddelande publiceras den 14 januari 2019 kl 06:00

Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB – Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 05 november 2018

Hög aktivitet på bostadsmarknad med små prisrörelser

Den senaste månaden mäter vi oförändrade villa- och bostadsrättspriser sett till riket som helhet.  Årsnedgången för villor är nu -1% och -4% för bostadsrätter. Med 16 000 bostadsförsäljningar under oktober är omsättningstakten högre än både maj och september. Detta enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– Försäljningarna i oktober visar överlag små eller inga prisrörelser. Undantaget är Stor-Malmö där priserna gått ned med -2% samtidigt som de centrala delarna var oförändrade. Vi noterar också en uppgång på +1% i Stor-Stockholm och en nedgång med -1% i centrala Göteborg. Sett till 12 månader har priserna i Stor-Stockholm minskat med -4%, i Stor-Göteborg med -3% och i Stor-Malmö -1% säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Liksom i riket som helhet stod villapriserna stilla i storstadsområdena med undantag av Stockholm där de sjunkit med -1%. Årstakten i Stockholm är nu -7%, i Göteborg -3% medan villapriserna i Malmö nu ökat med +1% senaste året säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

– Oktober är en av de intensivaste månaderna på bostadsmarknaden med många försäljningar och detta år var inget undantag. Detta år överträffar oktober både maj och september som annars brukar få toppnoteringen. Under månaden rapporterades drygt 16.000 försäljningar av villor och bostadsrätter, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, oktober 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket± 0%+ 3%– 4%37 467
Centrala Stockholm± 0%+ 2%– 4%87 667
Stor-Stockholm+ 1%+ 3%– 4%55 765
Centrala Göteborg– 1%– 1%– 5%59 485
Stor-Göteborg± 0%+ 1%– 3%43 963
Centrala Malmö± 0%+ 3%– 3%30 734
Stor-Malmö– 2%+ 1%– 1%27 657

Statistiken baseras på försäljningen av 28 599 bostadsrätter under augusti 2018 – oktober 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2018 – juli 2018, tolvmånaderssiffran med augusti 2017 – oktober 2017 och i enmånadssiffran jämförs juli 2018 – september 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, oktober 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%± 0%– 1%3 104 000
Stor-Stockholm– 1%± 0%– 7%5 644 000
Stor-Göteborg± 0%± 0%– 3%4 651 000
Stor-Malmö± 0%+ 1%+ 1%3 703 000

Statistiken baseras på försäljningen av 15 532 villor under augusti 2018 – oktober 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2018 – juli 2018, tolvmånaderssiffran med augusti 2017 – oktober 2017 och i enmånadssiffran jämförs juli 2018 – september 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%1 646 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 305 fritidshus mellan november 2017 och oktober 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 04 oktober 2018

Priserna på bostadsrätter uppåt i september, villorna nedåt

Den senaste månaden steg bostadsrättspriserna med +2% på riksnivå medan villapriserna minskade med -1%. Årstakten för bostadsrätter är nu -5% medan villorna är på -2%, detta visar september månads bostadsförsäljningar som sammanställts av Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– Den senaste månaden ökade priserna i samtliga storstadsområden. Det gäller även innerstäderna med undantag av Göteborg där de var oförändrade. Senaste 3-månaderssiffran, där vi just nu jämför tredje med andra kvartalet i år, visar också genomgående prisökningar. Årssiffrorna är dock alltjämt på minus för samtliga redovisade områden. Jämfört med förra årets rekordvolymer är antalet sålda bostadsrätter hittills cirka 6 procent färre i år, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Villapriserna minskade med -1% i samtliga redovisade områden i september. Även jämfört med samma period förra året har villapriserna minskat i både storstadsområdena och riket. Antalet villaförsäljningar är hittills i år dock något fler än förra året, konstaterar Hans Flink.

Marknaden

Det stora bostadsutbudet medför att köparna har fler objekt att välja på och att själva säljprocessen tar längre tid. Trots det sker det många försäljningar och bara mot rekordåret 2017 är volymerna lägre. En lugnare marknad gör att mäklarna har lättare att sätta mer korrekta marknadspriser och om vi tittar på skillnaden mellan utgångspris och slutpris så har skillnaden minskat under 2018 jämfört med 2017, avslutar Hans Flink

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, september 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket+ 2%+ 3%– 5%37 552
Centrala Stockholm+ 1%+ 3%– 6%88 130
Stor-Stockholm+ 2%+ 2%– 6%55 877
Centrala Göteborg± 0%+ 2%– 4%59 497
Stor-Göteborg+ 1%+ 3%– 4%44 045
Centrala Malmö+ 2%+ 4%– 3%31 385
Stor-Malmö+ 1%+ 6%– 2%28 310

Statistiken baseras på försäljningen av 23 816 bostadsrätter under juli 2018 – september 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2018 – juni 2018, tolvmånaderssiffran med juli 2017 – september 2017 och i enmånadssiffran jämförs juni 2018 – augusti 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, september 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket– 1%– 1%– 2%3 142 000
Stor-Stockholm– 1%± 0%– 10%5 527 000
Stor-Göteborg– 1%– 1%– 4%4 530 000
Stor-Malmö– 1%± 0%– 1%4 068 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 457 villor under juli 2018 – september 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2018 – juni 2018, tolvmånaderssiffran med juli 2017 – september 2017 och i enmånadssiffran jämförs juni 2018 – augusti 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%1 646 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 243 fritidshus mellan oktober 2017 och september 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 04 september 2018

Ökande priser på bostadsrätter, stillastående villamarknad

Senaste månaden har priserna bostadsrätter ökat med 1% medan villapriserna var oförändrade. Årstakten står kvar på samma nivå som förra månaden, -6% för bostadsrätter och -1% för villor. Det är resultatet då augustis försäljningar räknats samman hos Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter 

– Marknaden visar genomgående positiva signaler. Det nya den här månaden är att även stockholmområdet tycks ha brutit en negativ trend som funnits under våren och därmed nu följer ett mönster vi tidigare sett i Stor-Malmö och Stor-Göteborg, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Liksom i riket som helhet står villapriserna i storstadsområdena stilla med undantag av Stor-Malmö där vi noterat +1% senaste månaden. Sommarmånaderna uppvisar genomgående små förändringar och volymerna, som börjar öka nu, verkar inte förändra den bilden konstaterar Per-Arne Sandegren.

Marknaden

– Sammantaget kan vi konstatera att bostadsrättsmarknaden gått in i en ny fas med fler positiva signaler än tidigare medan villamarknaden kan karaktäriseras som lugn de senaste månaderna. Trots fler positiva signaler är årstakten fortsatt genomgående på minus, enda undantaget är villamarknaden i Stor-Malmö där priserna är oförändrade, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, augusti 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket+ 1%+ 2%– 6%38 066
Centrala Stockholm+ 1%+ 2%– 7%89 728
Stor-Stockholm+ 1%± 0%– 7%56 456
Centrala Göteborg± 0%+ 3%– 3%60 514
Stor-Göteborg+ 1%+ 3%– 4%45 642
Centrala Malmö+ 1%+ 3%– 3%31 506
Stor-Malmö+ 2%+ 6%– 2%30 021

Statistiken baseras på försäljningen av 20 621 bostadsrätter under juni 2018 – augusti 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2018 – maj 2018, tolvmånaderssiffran med juni 2017 – augusti 2017 och i enmånadssiffran jämförs maj 2018 – juli 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, augusti 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%+ 1%– 1%2 834 000
Stor-Stockholm± 0%– 1%– 8%5 021 000
Stor-Göteborg± 0%± 0%– 4%4 433 000
Stor-Malmö+ 1%+ 1%± 0%3 725 000

Statistiken baseras på försäljningen av 12 839 villor under juni 2018 – augusti 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2018 – maj 2018, tolvmånaderssiffran med juni 2017 – augusti 2017 och i enmånadssiffran jämförs maj 2018 – juli 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 2%1 649 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 116 fritidshus mellan september 2017 och augusti 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 13 augusti 2018

Stillastående priser på sommarens bostadsmarknad

Den sista månaden har priserna på villor och bostadsrätter varit oförändrade. Det totala antalet försäljningar är lågt men normalt för att vara mitt i sommaren. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– På riksplanet förstärks trenden med en avvaktande marknad sedan årsskiftet. Bilden varierar dock kraftigt över landet. I Stor-Stockholm har trenden varit mer nedåtgående än i Stor-Malmö och Stor-Göteborg. De senaste månaderna ser vi överlag positiva mer tecken men på årsbasis har priserna fortfarande sjunkit -8% i Stor-Stockholm samtidigt som Stor-Göteborg och Stor-Malmö hamnar på -3% säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Riket och samtliga storstadsområden visar oförändrade priser senaste månaden. Tittar vi på årstakten hittar vi däremot skillnader. Medan priserna i Stor-Stockholm sjunkit -8% har Stor-Göteborg i jämförelse tappat måttliga -3%. I Stor-Malmö är de oförändrade, konstaterar Per-Arne Sandegren.

Marknaden

– Sammantaget kan vi konstatera att marknaden är betydligt mer stabil senaste halvåret om vi jämför med andra halvåret 2017. Priserna på villor har ökat i en majoritet av Sveriges län både de senaste 3 och 12 månaderna. För bostadsrätter har en majoritet av länen ökat de senaste 3, medan en majoritet fortfarande visar nedgång de senaste 12 månaderna avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juli 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket± 0%± 0%– 6%33 886
Centrala Stockholm± 0%+ 1%– 8%88 490
Stor-Stockholm– 1%– 1%– 8%53 491
Centrala Göteborg+ 2%+ 6%– 2%62 313
Stor-Göteborg+ 1%+ 3%– 3%43 855
Centrala Malmö+ 1%+ 3%– 3%30 308
Stor-Malmö+ 3%+ 5%– 3%29 497

Statistiken baseras på försäljningen av 23 280 bostadsrätter under maj 2018 – juli 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2018 – april 2018, tolvmånaderssiffran med maj 2017 – juli 2017 och i enmånadssiffran jämförs april 2018 – juni 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, juli 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%+ 1%– 1%2 501 000
Stor-Stockholm± 0%– 1%– 8%4 875 000
Stor-Göteborg± 0%+ 1%– 3%4 120 000
Stor-Malmö± 0%+ 2%± 0%3 615 000

Statistiken baseras på försäljningen av 15 369 villor under maj 2018 – juli 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2018 – april 2018, tolvmånaderssiffran med maj 2017 – juli 2017 och i enmånadssiffran jämförs april 2018 – juni 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 4%1 648 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 240 fritidshus mellan augusti 2017 och juli 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 04 juli 2018

Svagt uppåt på bostadsmarknaden i juni

Den senaste månaden var bostadsrättspriserna oförändrade i riket medan villapriserna steg med +1%. För övriga områden visar månadsstatistiken att bostadsrättspriserna är mestadels uppåt medan villapriserna är mer neutrala, visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– Senaste månaden har bostadsrättspriserna i såväl Göteborgs- som Malmö-området ökat med +1% medan priserna i Stockholmsområdet är oförändrade. I samtliga redovisade områden nedan har årssiffrorna blivit mindre negativa mot föregående månad. Även bland länen konstaterar vi en liknande förändring, där 16 av de 21 länen uppvisar förbättrade årssiffror. Överlag handlar det om små prisrörelser men med övervikt åt prisökningar, säger Hans Flink, Försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Villapriserna i riket och Stor-Göteborg ökade något förra månaden medan de var oförändrade i Stockholms- och Malmö-området. Årstakten är fortsatt på minus i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg medan Stor-Malmö visar +1%, konstaterar Hans Flink.

Marknaden

– Halvårssummering. Innan det nya amorteringskravet infördes 1 mars såldes rekordmånga bostadsrätter och villor under januari-februari. Eftersom många passade på att sälja och köpa innan 1 mars var det naturligt att betydligt färre såldes under månaderna efter. I juni började volymerna att återhämta sig till en normalare nivåer. Att det nya amorteringskravet påverkar områden med högst priser syns tydligt i statistiken då över 60% av den minskade volymen sålda bostadsrätter under mars-juni återfinns i Stor-Stockholm, avslutar Hans Flink

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juni 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket± 0%± 0%– 6%35 620
Centrala Stockholm± 0%± 0%– 8%85 074
Stor-Stockholm± 0%– 1%– 9%53 320
Centrala Göteborg+ 1%+ 3%– 4%59 528
Stor-Göteborg+ 1%+ 2%– 3%43 081
Centrala Malmö+ 1%+ 1%– 4%30 255
Stor-Malmö+ 1%± 0%– 3%27 855

Statistiken baseras på försäljningen av 24 796 bostadsrätter under april 2018 – juni 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2018 – mars 2018, tolvmånaderssiffran med april 2017 – juni 2017 och i enmånadssiffran jämförs mars 2018 – maj 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, juni 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 1%+ 2%± 0%2 980 000
Stor-Stockholm± 0%– 1%– 7%5 318 000
Stor-Göteborg+ 1%± 0%– 3%4 621 000
Stor-Malmö± 0%+ 2%+ 1%3 789 000

Statistiken baseras på försäljningen av 14 935 villor under april 2018 – juni 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2018 – mars 2018, tolvmånaderssiffran med april 2017 – juni 2017 och i enmånadssiffran jämförs mars 2018 – maj 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 15 juni 2018

Små prisförändringar på bostadsmarknaden i maj

Den senaste månaden sjönk bostadsrättspriserna med -1% medan villapriserna steg +1%. Marknaden för bostadsrätter uppvisar en blandad bild medan villorna gått in i en positiv trend under våren, detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter 

– I Stor-Stockholm, där 4 av 10 bostadsrätter säljs, gick priserna ned viket påverkar även rikssiffran negativt. Samtidigt var priserna i centrala Stockholm oförändrade medan de var positiva i övriga områden, där centrala Göteborg överraskar med en uppgång på +2% senaste månaden. Priserna på årsbasis är fortsatt negativa och där backar riket från -7% till -8%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Villapriserna stod stilla i Stor-Stockholm medan riket och de andra storstadsområdena ökade med +1%. Årstakten i riket stannar kvar på oförändrat 0% medan storstadsområdena rört sig både upp och ner, konstaterar Per-Arne Sandegren.

Marknaden 

– Prisförändringarna är överlag små, detaljmätningen visar -0.5% för bostadsrätter och +0.7% för villor på riksnivå. Medelpriset på en svensk villa var under maj 3.127.000 kr och kvadratmeterpriset 36.700 kr för en genomsnittlig bostadsrätt. Spridningen i landet är mycket stor, bland länen varierade villapriset i maj från knappt 1,7 Mkr till 5,7 Mkr (Gävleborg respektive Stockholms län). Samma månad varierade kvadratmeterpriset på bostadsrätter från 14.100 till 54.600 kr (Västernorrland och Stockholms län), avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, maj 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket– 1%– 2%– 8%36 725
Centrala Stockholm± 0%± 0%– 9%86 607
Stor-Stockholm– 1%– 2%– 10%54 369
Centrala Göteborg+ 2%+ 1%– 5%60 580
Stor-Göteborg+ 1%± 0%– 4%44 209
Centrala Malmö+ 1%– 1%– 6%30 521
Stor-Malmö+ 1%– 1%– 4%28 403

Statistiken baseras på försäljningen av 26 249 bostadsrätter under mars 2018 – maj 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2017 – februari 2018, tolvmånaderssiffran med mars 2017 – maj 2017 och i enmånadssiffran jämförs februari 2018 – april 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, maj 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 1%+ 2%± 0%3 127 000
Stor-Stockholm± 0%± 0%– 8%5 664 000
Stor-Göteborg+ 1%± 0%– 3%4 489 000
Stor-Malmö+ 1%+ 3%+ 2%3 839 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 647 villor under mars 2018 – maj 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2017 – februari 2018, tolvmånaderssiffran med mars 2017 – maj 2017 och i enmånadssiffran jämförs februari 2018 – april 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 7%1 673 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 145 fritidshus mellan juni 2017 och maj 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 16 maj 2018

Fortsatt avvaktande bostadsmarknad

Den senaste månaden sjönk bostadsrättspriserna med -1% medan villapriserna var oförändrade samtidigt som antalet försäljningar fortsätter sjunka. Det visar de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter 

– Utvecklingen av bostadsrättspriserna under april visade en blandad bild. Svagt minus i riket, Stor-Stockholm och Malmöområdet och oförändrat i Centrala Stockholm och i Göteborgsområdet. Antalet försäljningar sjönk med -9% under april, från dryga 9.000 till knappt 8.200 jämfört med förra året. Sett till årets fyra första månader är dock volymen bara 2% lägre eftersom året inleddes med stor försäljningsvolym innan det nya amorteringskravet började gälla, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor 

– Villapriserna var oförändrade i Stor-Stockholm, ökade med +1% i Stor-Malmö och minskade med -1% i Stor-Göteborg. Sett till årstakten är villapriserna i riket på samma nivå som för ett år sedan. Årstakten är dock nedåt i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg medan den är fortsatt positiv i Stor-Malmö och i övriga riket om vi räknar bort storstadsområdena. Även för villorna var antalet försäljningar i april lägre i år än förra året. Men sett till de första fyra månaderna såldes något fler i år, konstaterar Per-Arne Sandegren.

Marknaden 

– Tittar man på rikets prisutveckling den senaste 12-månadersperioden så skedde den största prisnedgången under andra halvåret 2017 för både bostadsrätter och villor. Sedan dess har prisnedgångarna stannat av vid något som kan liknas vid en platå. Men platån ser olika ut för de olika bostadsslagen, villor uppvisar positiva tendenser medan trenden för bostadsrätter är fortsatt svagt negativ, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, april 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket– 1%– 1%– 7%36 013
Centrala Stockholm± 0%+ 1%– 9%85 994
Stor-Stockholm– 1%± 0%– 9%54 441
Centrala Göteborg± 0%± 0%– 6%57 164
Stor-Göteborg± 0%– 1%– 4%42 535
Centrala Malmö– 1%– 2%– 6%28 773
Stor-Malmö– 2%– 2%– 3%26 355

Statistiken baseras på försäljningen av 26 425 bostadsrätter under februari 2018 – april 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2017 – januari 2018, tolvmånaderssiffran med februari 2017 – april 2017 och i enmånadssiffran jämförs januari 2018 – mars 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, april 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%+ 1%± 0%3 098 000
Stor-Stockholm± 0%– 1%– 7%5 451 000
Stor-Göteborg– 1%± 0%– 2%4 692 000
Stor-Malmö+ 1%+ 1%+ 4%3 787 000

Statistiken baseras på försäljningen av 11 839 villor under februari 2018 – april 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2017 – januari 2018, tolvmånaderssiffran med februari 2017 – april 2017 och i enmånadssiffran jämförs januari 2018 – mars 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 8%1 664 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 135 fritidshus mellan maj 2017 och april 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 16 april 2018

Färre bostadsaffärer på avvaktande marknad

Under mars genomfördes osedvanligt få bostadsaffärer. Priserna var vikande för bostadsrätter men något uppåt för villor. Årstakten fortsatte något nedåt för båda bostadsformerna. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– Försäljningarna i mars innebar stillastående eller något nedåtgående priser. Samtliga områden utom Stor-Malmö har en negativ utveckling de senaste 12 månaderna. Och som tidigare är årsutvecklingen mest negativ i Stockholmsområdet med -9% i såväl länet som i innerstaden, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Generellt sett har villor motstått nedgångsperioden mycket bättre än bostadsrätter. Senaste månaden noterar vi ökande priser i Malmö och stillastående i Stockholm och Göteborg. Årsutvecklingen för villor påminner om bostadsrätterna. Även här är årsutvecklingen negativ för Stockholm med -6% och Göteborg med -1% medan Malmös villapriser ökat med +4%, säger Per-Arne Sandegren

Marknaden

– De senaste månaderna har vi sett en dämpning av prisnedgångarna och för närvarande ser det ut som vi hamnat på en platå, i synnerhet i Stockholmsområdet. Fortsättningen av våren får visa om det är temporärt eller inte. Under mars såldes nästan 20% färre bostäder än samma månad 2017, och det gäller både villor och bostadsrätter. Samtidigt hade vi rekordmånga försäljningar i januari och februari vilket tyder på att många genomförde sina flyttplaner innan det nya amorteringskravet trädde i kraft, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, mars 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket– 1%– 1%– 7%35 169
Centrala Stockholm± 0%± 0%– 9%85 109
Stor-Stockholm– 1%± 0%– 9%52 769
Centrala Göteborg– 1%– 4%– 5%56 777
Stor-Göteborg– 1%– 3%– 4%41 289
Centrala Malmö± 0%– 4%– 5%29 540
Stor-Malmö± 0%± 0%+ 1%27 148

Statistiken baseras på försäljningen av 26 370 bostadsrätter under januari 2018 – mars 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2017 – december 2017, tolvmånaderssiffran med januari 2017 – mars 2017 och i enmånadssiffran jämförs december 2017 – februari 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, mars 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 1%± 0%+ 1%3 119 000
Stor-Stockholm± 0%– 2%– 6%5 534 000
Stor-Göteborg± 0%– 1%– 1%4 441 000
Stor-Malmö+ 1%± 0%+ 4%3 955 000

Statistiken baseras på försäljningen av 10 954 villor under januari 2018 – mars 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2017 – december 2017, tolvmånaderssiffran med januari 2017 – mars 2017 och i enmånadssiffran jämförs december 2017 – februari 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 8%1 657 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 275 fritidshus mellan april 2017 och mars 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

När bostaden marknadsförs mot allmänheten brukar den ofta väcka intresse. För att potentiella köpare ska ha möjlighet att titta på bostaden anordnas visning.  Antingen sker detta genom en så kallad ”öppen visning” eller så arrangerar mäklaren ”privata visningar”.

En öppen visning innebär att en viss dag och tid bestäms och annonseras ut. Vissa mäklare önskar en föranmälan, medan andra låter de som önskar komma utan att anmäla sig innan.

Privata visningar innebär att spekulanten hör av sig till mäklaren och bokar in en viss tid då denne kan komma och titta på bostaden, ensam eller med ett mindre sällskap.

Vilken typ av visning som ger bäst resultat för just din bostad bör du diskutera och komma överens med mäklaren om. Vilka metoder som fungerar bra varierar ofta mellan olika områden.

Bostadsmarknaden – 14 mars

Stor omsättning och små prisrörelser

Februari månad karaktäriserades av stora volymer och mestadels oförändrade priser. Årstakten för bostadsrätter sjönk något till -5% och för villor till +2%. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Stockholm bryter, åtminstone temporärt, det tidigare nedgångsmönstret med en prisuppgång på +1% både i länet och de centrala delarna. I centrala Malmö noterar vi en nedgång på -1%. I övrigt ser vi stillastående priser när februaris försäljningar räknats samman. Årstakten varierar där Stor-Malmö avviker som fortsatt positiv på +4%. I övrigt har vi negativ årsprisutveckling i samtliga områden med Centrala Stockholm i botten på -9%. Göteborgs årstakt står oförändrat mot januari med -1% för såväl storstaden som de centrala delarna, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Villamarknaden fortsatte nedåt i Stockholms- och Malmö-området med -1% senaste månaden. Malmö har dock fortsatt positiv årstakt medan de andra två storstadsområden har negativ årstakt. I Stockholms län är villapriserna nu i genomsnitt -5% lägre än för ett år sedan. En svensk genomsnittsvilla kostade 3.264.000 kronor under februari säger Per-Arne Sandegren.

Volymer

Antalet bostadsaffärer ökade med +13% i februari 2018 jämfört med samma månad förra året. För respektive bostadsslag så ökade antalet bostadsrätter med +11% och antalet villor med +19%. Amorteringskravet är en bidragande orsak, vi såg en liknande volymökning innan det förra amorteringskravet infördes sommaren 2016. Folk har helt enkelt velat genomföra sina köp innan införandet, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, februari 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket± 0%– 3%– 5%38 974
Centrala Stockholm+ 1%– 3%– 9%86 503
Stor-Stockholm+ 1%– 2%– 7%55 508
Centrala Göteborg± 0%– 5%– 1%58 274
Stor-Göteborg± 0%– 4%– 1%43 480
Centrala Malmö– 1%– 5%– 3%29 954
Stor-Malmö± 0%– 2%+ 4%27 487

Statistiken baseras på försäljningen av 24 010 bostadsrätter under december 2017 – februari 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2017 – november 2017, tolvmånaderssiffran med december 2016 – februari 2017 och i enmånadssiffran jämförs november 2017 – januari 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, februari 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%– 2%+ 2%3 264 000
Stor-Stockholm– 1%– 5%– 5%5 464 000
Stor-Göteborg± 0%– 3%– 1%4 486 000
Stor-Malmö– 1%– 3%+ 5%3 674 000

Statistiken baseras på försäljningen av 9 903 villor under december 2017 – februari 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2017 – november 2017, tolvmånaderssiffran med december 2016 – februari 2017 och i enmånadssiffran jämförs november 2017 – januari 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 9%1 668 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 349 fritidshus mellan mars 2017 och februari 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 14 februari 2018

Fortsatt minus på bostadsmarknaden

Den senaste månaden har priserna på både bostadsrätter och villor i riket sjunkit med -1% Årstakten för bostadsrätter har sjunkit till -4%, och villor fortsätter också nedåt men årstakten är fortfarande positiv på +4%. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter 

I Stockholm har nedgången på bostadsmarknaden varat längst och effekten är tydligast med en årstakt för länet och på -7% och de centrala delarna på -8%. Priserna där ligger nu på samma nivå som hösten 2015. De mest negativa månadssiffrorna hittar vi däremot i Göteborg där de centrala delarna sjunkit med -3% senaste månaden. Priserna i Stor-Malmö är oförändrade på månadsbasis medan de centrala delarna sjunkit med -2%. Stor-Malmö sticker ut med en fortsatt positiv årstakt på +6%. 

Det finns stora regionala skillnader. Knappt hälften av landets 21 län har en positiv årsutveckling där spännvidden är från -15% till +10% och hälften av alla mätbara kommuner har en positiv årsutveckling och häften en negativ.

Tittar vi på månadssiffrorna kan vi skönja en viss dämpning av nedgångstakten även om den allmänna trenden är fortsatt negativ säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor 

I samtliga storstadsområden föll villapriserna förra månaden, mest i Stockholm med -2%, och de andra med -1%. Stor-Stockholm är det enda området med negativ årstakt på -3% medan Stor-Göteborg och Stor-Malmö ligger positivt, +1% respektive +7%.

Även på villamarknaden finns det regionala skillnader, där dock de allra flesta av landets 21 län har en positiv årsutveckling. Och prisnivåerna mellan kommunerna är mycket stora. Man får 20 st medelvillor i Hultsfred för samma pris som en i Lidingö säger Per-Arne Sandegren. 

Marknaden 

Nedgångsperioder innebär på flera sätt en avvaktande marknad. Trots det noterar vi ökat antal affärer i januari i år jämfört med förra året. Detta gäller i alla storstadsområden och för både villor och bostadsrätter. Så trots den breda rapporteringen om prisnedgångarna har säljare och köpare börjat mötas i en större omfattning än tidigare avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, januari 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket– 1%– 6%– 4%37 979
Centrala Stockholm– 1%– 7%– 8%86 553
Stor-Stockholm± 0%– 6%– 7%55 471
Centrala Göteborg– 3%– 8%– 1%56 928
Stor-Göteborg– 2%– 6%– 1%42 119
Centrala Malmö– 2%– 6%+ 1%29 633
Stor-Malmö± 0%– 4%+ 6%28 361

Statistiken baseras på försäljningen av 23 477 bostadsrätter under november 2017 – januari 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2017 – oktober 2017, tolvmånaderssiffran med november 2016 – januari 2017 och i enmånadssiffran jämförs oktober 2017 – december 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, januari 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket– 1%– 3%+ 4%3 203 000
Stor-Stockholm– 2%– 7%– 3%5 317 000
Stor-Göteborg– 1%– 4%+ 1%4 681 000
Stor-Malmö– 1%– 2%+ 7%3 959 000

Statistiken baseras på försäljningen av 10 322 villor under november 2017 – januari 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2017 – oktober 2017, tolvmånaderssiffran med november 2016 – januari 2017 och i enmånadssiffran jämförs oktober 2017 – december 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 9%1 661 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 314 fritidshus mellan februari 2017 och januari 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)

Bostadsmarknaden – 15 januari 2018

Fortsatt nedåt på bostadsmarknaden

Den senaste månaden har priserna på bostadsrätter och villor i riket sjunkit med -3% respektive -2%. Prisutvecklingen på årsbasis är nu negativ -2% för bostadsrätter medan villor fortfarande är positiv +5%, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter
– Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter även den här månaden i alla områden enligt tabellen nedan. Senast vi hade liknande nedgångar i de här områdena flera månader i sträck var hösten 2011. På årsbasis ligger priserna på plus i Göteborgs- och Malmöområdet medan de är på minus i Stockholmsområdet.
Årsutvecklingen för bostadsrättspriserna i länen visar en blandad bild. Sju län har negativ prisutveckling, två är oförändrade och 12 positiv utveckling, säger Hans Flink – försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor
– Även villamarknaden minskar något senaste månaden. I Stor-Stockholm minskade priserna med -3% senaste månaden och där blev årstakten negativ för första gången sedan mitten av 2012, -1%. I Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk villapriserna något senaste månaden och på årsbasis stannade prisutvecklingen på +4% i Stor-Göteborg och på +7% i Stor-Malmö.
Årsutvecklingen för villapriserna i länen är överlag mer positiv än för bostadsrätter där 18 län hamnade på plus och bara tre län på minus, säger Hans Flink

Volymer och värde
– Trots de senaste månadernas negativa prisutveckling så görs det många affärer. I riket gjordes flera bostadsrätts- och villaaffärer både på helårsbasis, sista kvartalet och i december jämfört med samma perioder 2016. Antalet bostadsrättsförsäljningar 2017 blev 106.200, en ökning med +4% mot 2016 och antalet villaförsäljningar blev 52.800, en ökning med +6%. Det sammanlagda värdet för bostadsätterna och villorna blev 425 miljarder kronor, en ökning mot 2016 med +14%. Och de tre storstadsområdena fortsätter att dominera, då 6 av 10 bostadsrätter säljs i något av dessa områden. Sett till värdet är dominansen ännu större och motsvarar 75% av den totala omsättningen i riket. För villor är motsvarade andelar 30% av antalet och 50% av värdet, avslutar Hans Flink.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, december 2017 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket– 3%– 7%– 2%34 944
Centrala Stockholm– 3%– 8%– 5%83 780
Stor-Stockholm– 3%– 7%– 6%53 998
Centrala Göteborg– 2%– 6%+ 3%58 253
Stor-Göteborg– 2%– 6%+ 4%42 650
Centrala Malmö– 2%– 4%+ 5%29 631
Stor-Malmö– 2%– 8%+ 8%26 399

Statistiken baseras på försäljningen av 25 220 bostadsrätter under oktober 2017 – december 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2017 – september 2017, tolvmånaderssiffran med oktober 2016 – december 2016 och i enmånadssiffran jämförs september 2017 – november 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, december 2017 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket– 2%– 3%+ 5%2 814 000
Stor-Stockholm– 3%– 6%– 1%5 271 000
Stor-Göteborg– 1%– 3%+ 4%4 335 000
Stor-Malmö– 1%– 3%+ 7%3 573 000

Statistiken baseras på försäljningen av 12 306 villor under oktober 2017 – december 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2017 – september 2017, tolvmånaderssiffran med oktober 2016 – december 2016 och i enmånadssiffran jämförs september 2017 – november 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 9%1 661 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 243 fritidshus mellan januari 2017 och december 2017. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

(Rapporten är hämtad från Svensk Mäklarstatistik)