Södra Förstadsgatan 79, Malmö

Triangeln

Bostadsrättslokal på suveränt läge.

 • Rum: 2
 • Boarea (BOA): 54 kvm
 • Avgift: 6 520 kr/månad
 • Våningsplan:1 av 4
 • Våningsplan:1 av 4
 • Pris: 495 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande

Intresserad?

Eddie Seven, Fastighetsmäklare
0707-103000
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • På suveränt läge i ett av Malmös populära affärsstråk med närhet till Triangeln köpcentrum finner du denna stilfullt renoverade samt inredda bostadsrättslokal. Idag bedriver man frisörverksamhet i lokalen. Inredning följer med försäljningen vilket ger dig en ypperlig tillfälle att generera intäkter redan första dagen du tillträder.

Allmän information

 • Bostadstyp:Lokal
 • Gatuadress: Södra Förstadsgatan 79
 • BRF: HSB BRF Vesslan i Malmö
 • Andelstal insats: 1,14731
 • Andel av månadsavgift: 1,14731
 • Pris:495 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Summa driftskostnad:6 888 kr
 • Antal rum:2
 • Överlåtelseavgift:1138
 • Pantsättningsavgift:455
 • Boarea (BOA): 54 kvm
 • Lägenhetsnummer: 21-2027-1-28
 • UppdragsID:g9g ats
 • Objektstyp:BR-lokal säljes

Byggnad

 • Allmän information Kommentar:
  HSB Brf Vesslan finns i Malmö på Möllevångsgatan 27 a,b,c Nikolaigatan 4 a,b,c,d Södra Förstadsgatan 79 a,b,c,d. 
  
  Föreningen färdigställd 1939 och omfattar tre bostadshus med tillsammans 11 trapphus. 
  Föreningens 133 bostäder omfattar 34 st 1 r o k, 81 st 2 r o k, 11 st 3 r o k, 4 st 4 r o k, 3 st 5 r o k. 
  Föreningen har också ett antal bostadsrättslokaler samt tre hyreslokaler, som alla är uthyrda. 
  
  I föreningens garage finns också 113 garageplatser som kan hyras separat. 
  Kostnad per månad ca 324 kr för medlemmar i Brf Vesslan och ca 540 kr för utomstående.
  Förnärvarande finns ett fåtal platser lediga. 
  Kölista tillämpas.
  Medlemmar i föreningen har företräde till lediga garageplatser. 
  
  Föreningen har bastu. 
  
  Föreningen har fem tvättstugor varav fyra är fördelade på respektive huskropp. En tvättstuga kan användas dygnet runt alla dagar av alla medlemmar och är även bestyckad med en större maskin som klarar tvätt av mjuka mattor samt större tvättbehov. Resterande fyra tvättstugor är begränsade i tid och beroende på var tvättstugan är belägen.
  
  Föreningen har källsortering på gård. Ingen kompostering.
  
  Underhåll & Renovering.
  
  Föreningen har under 2003 och 2004 genomgått en omfattande renovering som har innefattat nya tak på alla huskroppar samt målning av fasader mot gård och mot Nikolaigatan, S:Förstadsgatan och Möllevångsgatan.
  
  Föreningen har 2010 / 2011 bytt alla element i lägenheter och lokaler samt försett värmecentral med ny teknik.
  Bytet av element har inte innefattat rörledningar/ rörstammar till elementen, då dessa har bedömts vara i bra skick.
  
  Föreningen har i april 2014 infört gemensam upphandling av el för alla medlemmar, hyresgäster och den dagliga driften. Detta innebär att elförbrukningen per bostadsrätt debiteras på avgiftsavin.
  
  Föreningen har 2014 / 2015 renoverat alla avloppsledningar från lägenheter med strumprelining. I samband med detta relinades även underliggande avloppsrör i fastigheten.
  
  Kommande renovering är att se över gårdsplanen, som också är garagetaket under 2019. Projektet innebär att gårdsplanen kommer att rensas från dagens material ned till ren betong och därefter läggs en ny gårdsplan med ny utemiljö.
  
  Framtida renoveringar är målning av trappor och gemensamma utrymmen, byte av låssystem och porttelefonsystem.
  
  Styrelsen arbetar efter uppgjord underhållsplan, som uppdateras kontinuerligt. 
  
  Avgiftshöjningsbehov.
  
  Styrelsen bedömer att föreningens ekonomi är god, men har samtidigt gått igenom framtida kostnader i underhållsplan samt ökande driftskostnader inom områden såsom fjärrvärme, löpande underhåll, m.m.. därmed beslutat att höja avgifterna med tre procent från och med den 1 Januari 2017. Under 2018 gjordes ingen avgiftsreglering. Planerade avgiftsregleringar under 2019 med 3 %
  
  Styrelsen kommer att bedöma framtida regleringar av avgiften på årsbasis och göra taktiska regleringar efter behov.
  
  Anställda.
  
  Föreningen har för närvarande ingen anställd fastighetsskötare. Daglig drift bedrivs med extern entreprenör.
  
  Frågor om föreningen kan ställas på mail: kontakt@brfvesslan.se
  
  Spekulanterna uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen. Stadgar, årsredovisning och energideklaration finns att läsa och skriva ut på bostadsbeskrivningen på vår hemsida ww.maklarforetagetroom.se.

Energideklaration

 • Energideklaration utförd: May, 2009
 • Energistatus: Energideklaration är utförd
 • Specifik energianvändning: 176 kWh/m²
 • Besiktningsman: Johan Larsson, ÅF-Infrastruktur AB

Övrigt

 • Övrigt:
  Köparens undersökningsplikt
  Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före köpet eller om han ändå undersökt den, ansvarar säljaren inte för sådana fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Även vid köp av bostadsrätter har köparen alltså normalt en undersökningsplikt. Det är därför viktigt att köparen av en bostadsrätt noggrant undersöker denna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas fuktskador i kök och badrum. I köket bör köparen vara vaksam på ev tecken på läckage under diskbänken och i badrum eller annat våtrum kontrollera golvfallet och utseendet på installationer för vatten och avlopp. Om det finns symptom på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör
  leda till en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig. Skulle exempelvis fel uppstå på någon av vitvarorna i lägenheten kan det vara något köparen borde ha räknat med, med hänsyn till vitvarornas ålder och beräknade ”livslängd”. Det är inte bara själva lägenheten som undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör undersökas, exempelvis om föreningen står i begrepp att genomföra större renoveringar, höja sina avgifter m m. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför alltid ingå i köparens undersökning, liksom en genomgång av stadgar och senaste årsredovisning.
  
  Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av bostadsrätt
  Utgångspunkten är att bostadsrätten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen har fog att förvänta sig vid köpet med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick och användning. Därutöver gäller normalt att bostadsrätten köps i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Reglerna om fel i bostadsrätt finns formellt i köplagen, men då de reglerna inte passar så bra för prövning av fel i bostadsrätt används ofta motsvarande regler i jordabalken.
  
  Säljarens upplysningsskyldighet
  Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Om bostadsrätten säljs i befintligt skick kan den dock ändå anses vara felaktig, om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande bostadsrätten, som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Om säljaren genom ett förtigande handlat i strid mot tro och heder går säljaren
  även miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren kan i normalfallet inte åberopas av köparen.
  
  Utfästelse Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande bostadsrättens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas ej som utfästelser.
  Avtalsfrihet Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för bostadsrättens skick, varför man kan avtala om annan ansvarsfördelning. Denna information redovisar kortfattat den ansvarsfördelning som köplagen föreskriver och som gäller om inte annan ansvarsfördelning särskilt avtalats.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Fastighetsinformation

 • Fastighetsbeteckning: Vesslan 18
 • Byggår: 1938
 • Fastighetsinformation:
  Köparens undersökningsplikt
  Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före köpet eller om han ändå undersökt den, ansvarar säljaren inte för sådana fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Även vid köp av bostadsrätter har köparen alltså normalt en undersökningsplikt. Det är därför viktigt att köparen av en bostadsrätt noggrant undersöker denna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas fuktskador i kök och badrum. I köket bör köparen vara vaksam på ev tecken på läckage under diskbänken och i badrum eller annat våtrum kontrollera golvfallet och utseendet på installationer för vatten och avlopp. Om det finns symptom på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör
  leda till en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig. Skulle exempelvis fel uppstå på någon av vitvarorna i lägenheten kan det vara något köparen borde ha räknat med, med hänsyn till vitvarornas ålder och beräknade ”livslängd”. Det är inte bara själva lägenheten som undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör undersökas, exempelvis om föreningen står i begrepp att genomföra större renoveringar, höja sina avgifter m m. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför alltid ingå i köparens undersökning, liksom en genomgång av stadgar och senaste årsredovisning.
  
  Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av bostadsrätt
  Utgångspunkten är att bostadsrätten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen har fog att förvänta sig vid köpet med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick och användning. Därutöver gäller normalt att bostadsrätten köps i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Reglerna om fel i bostadsrätt finns formellt i köplagen, men då de reglerna inte passar så bra för prövning av fel i bostadsrätt används ofta motsvarande regler i jordabalken.
  
  Säljarens upplysningsskyldighet
  Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Om bostadsrätten säljs i befintligt skick kan den dock ändå anses vara felaktig, om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande bostadsrätten, som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Om säljaren genom ett förtigande handlat i strid mot tro och heder går säljaren
  även miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren kan i normalfallet inte åberopas av köparen.
  
  Utfästelse Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande bostadsrättens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas ej som utfästelser.
  Avtalsfrihet Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för bostadsrättens skick, varför man kan avtala om annan ansvarsfördelning. Denna information redovisar kortfattat den ansvarsfördelning som köplagen föreskriver och som gäller om inte annan ansvarsfördelning särskilt avtalats.

Ekonomi

 • Hyra:78 240 sek/år
  • Tillkommer till hyran

 • Summa hyra och kostnader: 78 240 kr/år
 • Försäkring: 4 488 kr/år
 • Hushållsel: 2 400 kr/år
 • Ingår i avgiften: Uppvärmning , Vatten, Kabel-TV, Internet

 • Summa driftkostnad: 6 888 kr/år
 • Kommentar:
  OBS! Driftskostnaderna är individuella och räknade efter schablon, de kan variera beroende på förbrukning och val av leverantör.

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Rumsbeskrivningar

 • SALONG
  Innanför dörren välkomnas du av en ljus, rymlig samt smakfullt renoverad salong med högt i tak och en bra skyltfönster för exponering och ljusinsläpp. Salongen är inredd idag för frisörverksamhet. Möjlighet för annan verksamhet än frisör finns.
  
  
  KÖK
  Här kan du tillbringa dina luncher mellan klippningarna i ett fint och fräscht miljö. Köket består utav över- och underskåp, vask, tvättmaskin samt torktumlare. Härifrån har du tillgång till ett gäst-wc.
  
  
  BEHANDLINGSRUM
  Längst in i lokalen finner vi ett rum som idag används som ett behandlingsrum men med enkelhet går att omdisponera till annan verksamhet t.ex: massage, nagelbyggning, laserbehandlingar mm. Härifrån har du tillgång till ett privat wc.
  
  
  En stor fördel är att du slipper konkurrens då föreningen inte tillåter konkurrenade verksamhet.
  
  Vänligen respektera att säljaren inte vill bli kontaktad. All kontakt sker genom mäklaren!