Södra Gulsparvsgatan 26 A, Malmö

Söderkulla

Renoverad trerummare på våning 10 med härlig utsikt.

 • Rum: 3
 • Boarea (BOA): 86 kvm
 • Avgift: 4 214 kr/månad
 • Våningsplan:10 av 13
 • Våningsplan:10 av 13
 • Pris: 1 695 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande

Intresserad?

Eddie Seven, Fastighetsmäklare
0707-103000
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Med hiss upp på våning 10 välkomnas du av denna renoverade trerummare. Här bor du i en ljus och modern bostad med underbar utsikt ut över Malmö. Bostaden är genomgående med en härlig inglasad balkong som vetter åt väster perfekt för att njuta av solnedgången. 
  
  Varmt välkommen på visning!

Allmän information

 • Pris:1 695 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Antal rum: 3 (2 sovrum)
 • Boarea (BOA): 86 kvm
 • Lägenhetsnummer: 21-2049-6-515-6
 • Andelstal insats: 0,18001
 • Andel av månadsavgift: 0,18001
 • Fastighetsbeteckning:Söderkulla 9
 • UppdragsID:gqb x7q
 • Markägare:Föreningen äger marken

Byggnad

 • Allmän information Kommentar:
  Förening:Hsb Brf Söderkulla
  Bostadsrättsföreningen HSB Brf Söderkulla bildades 1965 i samband med byggnationen och är en äkta bostadsrättsförening. Föreningen äger tomten. I föreningen finns 11 hus, totalt 39 trapphus fördelade på 596 lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Det finns även 3 lokaler i föreningen. Adresserna är Tornfalksgatan 1,2,4,6,8 och S. Gulsparvsgatan 23, 24, 25, 26, 27, 29. Föreningen har en förvaltning med tre stycken andra bostadsrättsföreningar som tillsammans bildar ABDS.
  
  Genomförda renoveringar:
  2018 Gårdarna har fräschats upp
  2018 Byte av staket runt uteplatser vid Södra Gulsparvsgatan.
  2018 Renovering av loftgångar och balkonger i höghusen
  2017 Installation av 3-fas el. Kabeldragningen är slutförd.
  2016 Individuell varmvattenavläsning.
  2015 OVK.
  2013 Stambyte, nya utanpåliggande vattenstammar i kök och badrum. Relining av avloppsstammarna.
  2012 Fasad
  2012 Tvättstuga: nya maskiner i veckotvätten 2012. Mellan åren 2011-2015 har alla tvättmaskiner bytts ut
  1998 Balkonger glasades in
  1987 Fönster byttes ut
  Löpande underhåll av taket
  
  Kommande renoveringar:
  Föreningen följer en underhållsplan och har planerat för underhåll och nyinvesteringar av lekutrustning, ventilation, utebelysning, hissar och tvättutrustning under 2019/2020.
  Uppdatering av låghusens hissar fortgår löpande 2018-2021.
  Inga kommande renoveringar är inplanerade i lägenheterna.
  
  Månadsavgiften höjs med 3 % från och med den 1 januari 2020.
  
  El och vatten:
  Föreningen ett gemensamt el-avtal och de boende betalar enbart för sin förbrukning. Avstämning sker var tredje månad.
  Man betalar för sin egen varmvattenförbrukning. Man blir debiterade tre månader i efterhand, på samma sätt som för elförbrukningen.
  
  Bostadsrättstillägget för hemförsäkringen ingår i månadsavgiften.
  
  Avgiftsförändringar:
  Föreningen planerar att höja månadsavgiften med ca 3% per år fram till ca 2022. Under 2016 sänktes avgiften då föreningen började debitera för individuell varmvattenförbrukning. Senaste höjning om 3% (istället för tidigare beslutade 4%) skedde i oktober 2017.
  
  Pantsättningsavgift: 465 kr/pant
  Överlåtelseavgift: ca 1163 kr betalas av köpare.
  Övriga avgifter: ca 500kr/person i medlemsavgift till HSB, deponeras och återfås vid utträde ur HSB. ca 300 kr i årsavgift, betalas endast för innevarande år, resterande år betalas årsavgiften av föreningen.
  
  Kabel-TV: Föreningen har kabel-TV via Sydantenn. Basutbudet ingår i avgiften.
  
  Internet: Föreningen har bredband via Ownit.
  
  Parkering: 77 garageplatser. (ca 250kr/mån) kösystem tillämpas.
  288 parkeringsplatser (ca 100kr/mån) kösystem tillämpas. 8 MC-platser.
  På gatan finns gratis parkering.
  
  Gemensamhetslokaler: Cykelrum finns i källaren. Det finns även en träningslokal samt en festlokal att hyra. Miljöhus finns för sopsortering. Föreningen har en stor gård med uteplatser, lekplats och grönska.
  
  Tillsyn: Föreningen tillämpar tillsyn.
  
  HSB Brf Söderkulla har samarbetsavtal med Brf Artisten, Brf Berguven samt Brf Duvhöken för gemensam fastighetsskötsel och gemensamt fastighetskontor med en kontorist och en Vicevärd. De har även gemensamt anställda vaktmästare och en gemensam maskinpark. Inom ABDS finns en uthyrningslokal för fester och en gymlokal. Gå gärna in och titta på deras hemsida, www.abds.se
  
  För mer information vänligen se föreningens hemsida:
  www.hsb.se/malmo/brf/soderkulla/
  
  Ovanstående uppgifter är inhämtade av berörd förening. Den slutliga köparen uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen samt uppgifter om kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Stadgar, årsredovisning och energideklaration finns att läsa och skriva ut på bostadsbeskrivningen på vår hemsida www.maklarforetagetroom.se eller går att få från ansvarig mäklare.
 • Byggår: 1965
 • Hiss finns: Ja

Energideklaration

 • Energideklaration utförd: Jan, 2019
 • Energistatus: Energideklaration är utförd
 • Specifik energianvändning: 103 kWh/m²
 • Energiklass: E
 • Besiktningsman: Torkel Rosenberg, Majornas Energi & Miljökonsult AB

Övrigt

 • Övrigt:
  Köparens undersökningsplikt
  
  Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före köpet eller om han ändå undersökt den, ansvarar säljaren inte för sådana fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Även vid köp av bostadsrätter har köparen alltså normalt en undersökningsplikt. Det är därför viktigt att köparen av en bostadsrätt noggrant undersöker denna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas fuktskador i kök och badrum. I köket bör köparen vara vaksam på ev tecken på läckage under diskbänken och i badrum eller annat våtrum kontrollera golvfallet och utseendet på installationer för vatten och avlopp. Om det finns symptom på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör leda till en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig. Skulle exempelvis fel uppstå på någon av vitvarorna i lägenheten kan det vara något köparen borde ha räknat med, med hänsyn till vitvarornas ålder och beräknade ”livslängd”. Det är inte bara själva lägenheten som undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör undersökas, exempelvis om föreningen står i begrepp att genomföra större renoveringar, höja sina avgifter m m. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför alltid ingå i köparens undersökning, liksom en genomgång av stadgar och senaste årsredovisning.
  
  Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av bostadsrätt
  Utgångspunkten är att bostadsrätten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen har fog att förvänta sig vid köpet med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick och användning. Därutöver gäller normalt att bostadsrätten köps i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Reglerna om fel i bostadsrätt finns formellt i köplagen, men då de reglerna inte passar så bra för prövning av fel i bostadsrätt används ofta motsvarande regler i jordabalken.
  
  Säljarens upplysningsskyldighet
  Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Om bostadsrätten säljs i befintligt skick kan den dock ändå anses vara felaktig, om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande bostadsrätten, som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Om säljaren genom ett förtigande handlat i strid mot tro och heder går säljaren även miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren kan i normalfallet inte åberopas av köparen.
  
  Utfästelse 
  Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande bostadsrättens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas ej som utfästelser. Avtalsfrihet Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för bostadsrättens skick, varför man kan avtala om annan ansvarsfördelning. Denna information redovisar kortfattat den ansvarsfördelning som köplagen föreskriver och som gäller om inte annan ansvarsfördelning särskilt avtalats.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Ekonomi

 • Försäkring: 100 kr/månad
 • Individuell mätning av el och varmvatten tillkommer.
 • Hushållsel: 65 kr/månad
 • Månadsavgift: 4 214 kr/månad
 • Ingår i avgiften: Uppvärmning , Kabel-TV, Internet
 • Varmvatten:135 kr/månad

 • Summa driftkostnad: 300 kr/månad
 • Kommentar:
  OBS! Driftskostnaderna är individuellt beräknade enligt schablon och kan variera beroende på förbrukning och val av leverantör.
 • Antal personer i hushållet: 2
 • Överlåtelseavgift:1162,5 kr
 • Pantsättningsavgift:465 kr
 • Överlåtelseavgift betalas av:Köpare

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Rumsbeskrivningar

 • HALL
  Ljus välkomnande hall med laminatgolv och gott om avhägnings- och förvarigsmöjligheter. Härifrån har du tillgång till samtliga utrymmen i bostaden.
  
  KÖK
  Ett gediget kök som genomgått en omfattande renovering (2013), Här finner du goda förvaringsutrymmen i form av över- och underskåp i svart kulör, laminat på golvet, direkt anslutning till den inglasade balkongen och plats för matbordet. Den maskinella utrustningen består spis, ugn, mikro, fläkt kyl, frys och diskmaskin.
  
  VARDAGSRUM
  Ljus och rymlig vardagsrum med generöst ljusinsläpp, spotlampor, laminatgolv och ljusa väggar. Här får du med enkelhet plats med den stora soffgruppen och ett matbord.
  
  SOVRUM
  Mysig sovrum med laminatgolv, ljusa väggar och fondvägg i lila kulör. Här får du plats med dubbelsängen och garderoben.
  
  SOVRUM/ALLRUM
  Parkettgolv och ljusa väggar finner du i detta rum. Idag används rummet som ett allrum men går med enkelhet att konvertera till ett barnrum eller kontor.
  
  BADRUM
  Fräscht och smakfullt renoverad badrum (2013) med vit och mörk kombinerad kakel/klinker som ger ett modernt intryck. Badrummet är utrustad med badkar, toalett, tvättställ med underskåp samt ett överskåp med spegel.
  
  BALKONG
  Underbar inglasad balkong som vetter mot väster. Här avnjuter du kvällssolen med underbar utsikt.