Dammfrigången 4 C, Malmö

Dammfri

Charmig och inflyttningsklar tvåa med Pildammsparken på väldigt bekväm promenadavstånd!

 • Rum: 2
 • Boarea (BOA): 59 kvm
 • Avgift: 3 898 kr/månad
 • Våningsplan:1 av 3
 • Våningsplan:1 av 3
 • Pris: 1 895 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande

Intresserad?

Eddie Seven, Fastighetsmäklare
0707-103000
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • SNART TILL SALU! En trappa upp på första plan utan insyn finner vi denna charmiga och inflyttningsklara tvåa med Pildammsparken på väldigt bekväm promenadavstånd. Bostaden är väldisponerad och kvadratmetersmart vilket bidrar till rymlighetskänslan. Här erbjuds du även en härlig och barnvanlig innergård med lekplatser, grönska och sociala ytor. Här bor du ganska centralt med bra kommunikationer och med lagom avstånd från bruset. Varmt välkommen!

Allmän information

 • Pris:1 895 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Antal rum: 2 (1 sovrum)
 • Boarea (BOA): 59 kvm
 • Lägenhetsnummer: 21-2043-2-59-6
 • Andelstal insats: 0,87891
 • Andel av månadsavgift: 0,87891
 • Fastighetsbeteckning:Randers 1
 • UppdragsID:g4c dog
 • Markägare:Föreningen äger marken

Byggnad

 • Allmän information Kommentar:
  Namn HSB Brf Randers Organisationsform/typ Bostadsrättsförening Antal lägenheter 94 Antal lokaler 7 Äkta/oäkta bostadsrättsförening Äkta Överlåtelseavgift 1182,50* Föreningen tillåter delat ägande Ja Föreningen tillåter juridisk person som köpare Nej * Betalas av köpare 
  
  Allmänt om föreningen HSB Brf Randers är en äkta förening som omfattar förvaltningen av fastigheterna Randers 1 och Randers 2 vilka innehåller 94 st lägenheter, 3 st bostadsrättslokaler och 4 st hyreslokaler. Föreningens hus byggdes 1948 och här finns 4 bostadshus med tillsammans 14 trapphus på adresserna Mariedalsvägen 55, Randersvägen 21 och 23, Dammfrigången 4 och Korsörvägen 4 och 6. Föreningen innehar tomten med tomträtt. Nästa omförhandling sker 2020-06-30. 
  
  Avgiftshöjningar 
  Den för år 2019/2020 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov med 21 % och styrelsen beslöt att höja årsavgiftema med 10 % fr o m 2019-10-01 och sedan höja avgifterna en gång till med 10 % i början på 2020. Styrelsen anser att avgifterna i normalfallet ska höj as lite varje år för att undvika stora höjningar enskilda år. Den kraftiga planerade höjningen under 2019/2020 motiveras i sin helhet med att vårt nuvarande tomträttsavtal från 1946 förfaller 2020—06-30 och att nytt tomträttsavtal eller friköp av mark kräver en kraftig avgiftskorrigering.
  
  Frågor ställda till BRF Randers styrelsen 2020-09-14: 
  Hur gick omförhandlingen om tomträtten med Malmö stad? Innehas den fortfarande som tomträtt eller köptes den loss? Svar: Tomten köptes.
  Finns det planer på avgiftshöjning inför årsskiftet? Isf hur mycket? Svar: Inga planer på ytterligare avgiftshöjning detta financial år.
  Något annat som kan vara av betydelse som inte framgår i årsredovisningen eller hemsidan? Svar: Vi kommer påbörja fasadrenovering nästa år, tillsammans med dränering. 
  
  Överlåtelse/Medlemskap: 
  Köparen/köparna måste vara medlemmar i HSB innan beslut om medlemskap i föreningen kan beviljas. I samband med överlåtelse/tillträde vill föreningen göra en standardiserad tillsyn av lägenheten. Föreningen accepterar delat ägande. Juridiska personer accepteras inte. Informationen är hämtad från föreningens årsredovisning, hemsida samt en representant i styrelsen. Avvikelser kan förekomma och som köpare uppmanas du av säljare och mäklare att själv kontrollera samtliga uppgifter, framförallt om något är av extra stor betydelse för dig som köpare.
  
  Renoveringar - Utförda och planerade Föreningens utförda underhåll: 
  I mitten på 1980-talet byttes alla vatten- och avloppsstammar i både kök och bad. 
  2000 Byttes elstammar och fjärrvärmeanläggningen justerades. 
  1999-2000 Genomfördes en renovering av fönster, tak, tvättstuga och balkonger. På Mariedalsvägen installerades isolerglasfönster. 
  2005 Besiktigades fasaderna. Inget behov av renovering. 
  2006 Målades trapphusen om. 
  2013/2014 Installerades en ny värmecentral. 
  2014 Reparation av bl.a. dörrar, lampor, tvättmaskiner och portkodsdoser. 
  2014/2015 Totalrenovering av fritidslokalen. 
  2015 Miljöhus för källsortering uppfördes. 
  2016-04-14 Stadgeenlig fastighetsbesiktning Föreningens planerade underhåll: 
  Föreningen följer en underhållsplan. Relining pågår, avslutas våren 2019. 
  2020 Dränering. 
  Byte av radiator finns med i underhållsplan men nu gör föreningen bara fåtal punktinsatser vid behov. Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. De närmsta åren planerar styrelsen för följande större åtgärder: underhåll av avlopp (relining) samt byte av radiatorer. Planerade åtgärder ska finansieras med kassaflöde från verksamheten och lånefinansiering (se årsredovisning). Parkering Föreningen har 2 parkeringsplatser som i dagsläget hyrs ut till lokalen. I övrigt boendeparkering på gatorna i närområdet. TV/bredband TV anslutning via Com Hem där basutbudet ingår i avgiften. Intenet anslutning via Ownit med hastighet 100/100 Mbits. Ingår i avgiften. Gårdsplats/innergård Stor härlig innergård med flera mysiga sittgrupper med murade grillar. Lummigt och mysigt med stor nyrenoverad lekplats för de minsta. Gemensamma utrymmen - Gemensamma tvättstugor källaren. I samtliga tvättstugor finns det två tvättmaskiner, en torktumlare samt en bordsmangel. Torkrum finns i anslutning till tvättstugorna på Dammfrigången och Mariedalsvägen, medan tvättstugorna är på Korsörvägen och Randersvägen är utrustade med torkskåp. Utöver detta finns det även en traditionell stenmangel på Mariedalsvägen. 
  - Det finns cykelförråd i huset där barnvagn även får plats 
  - I huset på Korsörvägen finns festlokal med pentry 
  - I huset på Randersvägen finns hobbylokal med snickarbänk 
  - I huset på Mariedalsvägen finns föreningens bastu. Övrigt Information som berör föreningen/fastigheten är inhämtad via årsredovisning, hemsida och kontakt med föreningen. Avvikelser kan förekomma och som köpare uppmanas du av säljare och mäklare att själv kontrollera samtliga uppgifter, framförallt om något är av extra stor betydelse för dig som köpare. Besök gärna föreningens hemsida: www.hsb.se/malmo/brf/randers, och/eller kontakta styrelsen via följande e-post: styrelsen@randers.se
 • Byggår: 1948
 • Hiss finns: Nej

Energideklaration

 • Energistatus: Energideklaration ej utförd

Övrigt

 • Övrigt:
  Köparens undersökningsplikt
  Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före köpet eller om han ändå undersökt den, ansvarar säljaren inte för sådana fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Även vid köp av bostadsrätter har köparen alltså normalt en undersökningsplikt. Det är därför viktigt att köparen av en bostadsrätt noggrant undersöker denna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas fuktskador i kök och badrum. I köket bör köparen vara vaksam på ev tecken på läckage under diskbänken och i badrum eller annat våtrum kontrollera golvfallet och utseendet på installationer för vatten och avlopp. Om det finns symptom på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör
  leda till en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig. Skulle exempelvis fel uppstå på någon av vitvarorna i lägenheten kan det vara något köparen borde ha räknat med, med hänsyn till vitvarornas ålder och beräknade ”livslängd”. Det är inte bara själva lägenheten som undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör undersökas, exempelvis om föreningen står i begrepp att genomföra större renoveringar, höja sina avgifter m m. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför alltid ingå i köparens undersökning, liksom en genomgång av stadgar och senaste årsredovisning.
  
  Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av bostadsrätt
  Utgångspunkten är att bostadsrätten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen har fog att förvänta sig vid köpet med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick och användning. Därutöver gäller normalt att bostadsrätten köps i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Reglerna om fel i bostadsrätt finns formellt i köplagen, men då de reglerna inte passar så bra för prövning av fel i bostadsrätt används ofta motsvarande regler i jordabalken.
  
  Säljarens upplysningsskyldighet
  Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Om bostadsrätten säljs i befintligt skick kan den dock ändå anses vara felaktig, om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande bostadsrätten, som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Om säljaren genom ett förtigande handlat i strid mot tro och heder går säljaren
  även miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren kan i normalfallet inte åberopas av köparen.
  
  Utfästelse Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande bostadsrättens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas ej som utfästelser.
  Avtalsfrihet Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för bostadsrättens skick, varför man kan avtala om annan ansvarsfördelning. Denna information redovisar kortfattat den ansvarsfördelning som köplagen föreskriver och som gäller om inte annan ansvarsfördelning särskilt avtalats.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Ekonomi

 • Försäkring: 170 kr/månad
 • Hushållsel: 300 kr/månad
 • Månadsavgift: 3 898 kr/månad
 • Ingår i avgiften: Uppvärmning , Vatten, Kabel-TV, Internet

 • Summa driftkostnad: 470 kr/månad
 • Kommentar:
  OBS! Driftskostnaderna är individuella och räknade efter schablon, de kan variera beroende på förbrukning och val av leverantör.
 • Överlåtelseavgift:1190 kr
 • Pantsättningsavgift:476 kr
 • Överlåtelseavgift betalas av:Köpare

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Rumsbeskrivningar

 • Hall
  Välkomnande och ljus hall med bra avhägnings- och förvaringsutrymmen. Härifrån tar du dig till samtliga utrymmen i bostaden.
  
  Kök
  Ljus och rymlig kök med plats för matbord och gott om förvaring i form av över- och underskåp. Den maskinella utrustningen består av spis, ugn, mikro, diskmaskin, fläkt och kyl/frys. Härifrån har du utsikt ut över den härliga innergården.
  
  Badrum
  Smakfullt renoverad och helkaklad badrum med vitt och svart kakel/klinker. Här finner du en en duschhörna, toalett, handdukstork, vask med spegel och underskåp.
  
  Vardagsrum
  Ljus och rymlig vardagsrum med bra ljusinsläpp vilket bidrar till rymlighetskänslan. Väggarna är vita och på golvet finner du originalparkett. Här får du plats med den stora soffgruppen. Härifrån tar du dig ut till den mysiga balkongen som vetter mot väster.
  
  Sovrum
  Rymlig sovrum med plats för dubbelsängen. Här har du vita väggar, en blå fondvägg och en inbyggd garderob.